Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Σεμινάριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ: «Εφαρμογή του ν. 4412/2016 στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών/υπηρεσιών»

24/04/2017 @ 4:00 μμ - 25/04/2017 @ 10:00 μμ

Το  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει σεμινάριο μικρής διάρκειας με θέμα: «Εφαρμογή του ν. 4412/2016 στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών/υπηρεσιών», που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου 2017 (16.00 – 22.00).

Στόχος του σεμιναρίου, η ενημέρωση των εμπλεκομένων στη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων (μελετητές, εργολήπτες, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό αναθετουσών Αρχών) για τις διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου και τις διαφοροποιήσεις με το προηγούμενο. Δεν θα γίνει συνολική παρουσίαση του νόμου, αλλά θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα θέματα σύμφωνα με το πρόγραμμα:

http://teetkm.us11.list-manage.com/track/click?u=3adeb6a66fdb34ca0a94d165a&id=4b69f6aa05&e=66baec273a

Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν 60 άτομα και έχει κόστος παρακολούθησης 20 ευρώ για τους κάτω των 30 ετών, 40 ευρώ για τους άνω των 30 ετών.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής:

http://teetkm.us11.list-manage2.com/track/click?u=3adeb6a66fdb34ca0a94d165a&id=38c1d59d48&e=66baec273a

Λεπτομέρειες

Αρχή:
24/04/2017 @ 4:00 μμ
Τέλος:
25/04/2017 @ 10:00 μμ

Διοργανωτής

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας