Φόρτωση Εκδηλώσεις
Βρείτε Εκδηλώσεις

Πλοήγηση Προβολών Εκδήλωσης

Εκδηλώσεις Σεπτέμβριος 2017

Πλοηγός Μήνα Ημερολογίου

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
28
29
30
31

CEST2017- Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

10ο διεθνές συνέδριο Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης- ICEIRD

1

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

CEST2017- Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

10ο διεθνές συνέδριο Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης- ICEIRD

2

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

CEST2017- Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

3

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

26ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA 2017)

4

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Θερινό Σχολείο European Academy Jean Monnet 2017 (EurAcad-JM17)

26ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA 2017)

5

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Θερινό Σχολείο European Academy Jean Monnet 2017 (EurAcad-JM17)

26ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA 2017)

6

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Θερινό Σχολείο European Academy Jean Monnet 2017 (EurAcad-JM17)

Open Science Fair 2017

7

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Open Science Fair 2017

13ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICLG13)

8

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Open Science Fair 2017

13ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICLG13)

9

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

13ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICLG13)

26ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA 2017)

10

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

26ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA 2017)

11

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

12

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

13

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

14

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

15

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

16

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

17

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διεθνές συνέδριο EUROMAT2017

18

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διεθνές συνέδριο EUROMAT2017

19

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διεθνές συνέδριο EUROMAT2017

20

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διεθνές συνέδριο EUROMAT2017

10ο συνέδριο για τη Συντήρηση των Μνημείων της Μεσογείου

21

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Συνέδριο: Crowd Dialog Europe “Τhe next next”

Διεθνές συνέδριο EUROMAT2017

22

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διεθνές συνέδριο EUROMAT2017

Τεχνολογίες Περιορισμού της Κλιματικής Αλλαγής

23

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

24

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

25

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Παγκόσμιο συνέδριο Graphene Week 2017

26

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Παγκόσμιο συνέδριο Graphene Week 2017

27

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Παγκόσμιο συνέδριο Graphene Week 2017

28

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Παγκόσμιο συνέδριο Graphene Week 2017

2η Ευρωμεσογειακή διάσκεψη για τις πόλεις

29

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Συνέδριο ΣΕΓΜ:    «Ο Μελετητικός – Συμβουλευτικός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει»

The Athens Conference on European Energy Law

30

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

Συνέδριο ΣΕΓΜ:    «Ο Μελετητικός – Συμβουλευτικός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει»

1

Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών

18ο Συνέδριο ERSCP

+ Εξαγωγή Εκδηλώσεις Μήνα