Διάθεση Ψηφιακών Υπογραφών

Το ΤΕΕ στο πλαίσιο του Έργου «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης» προσφέρει 30.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές σε Μηχανικούς. Η υποβολή αίτησης από τους Μηχανικούς για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών myTEE μέσω της «Εφαρμογής Διάθεσης Εγκεκριμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών». Η  «Εφαρμογή Χρήσης Ψηφιακής υπογραφής» αφορά στην ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων pdf και word (μέσω μετατροπής σε pdf) αφού πρώτα ο μηχανικός έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης της ηλεκτρονικής του Υπογραφής μέσω της «Εφαρμογής Διάθεσης Εγκεκριμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών».