Εγγραφή για την εκδήλωση με θέμα: Μηχανικοί, Βιοτέχνες και Μεγάλες Επιχειρήσεις σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και παράγουν με ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία, στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού