18ο Συνέδριο Σκυροδέματος

29/03/2018 - 31/03/2018
Ίδρυμα Ευγένιου Ευγενίδου, ΑΘΗΝΑ

Εγκρίθηκαν οι πρώτες 130 περιλήψεις εργασιών και εκκρεμεί η εξέταση των υπολοίπων. Έως ότου τελειώσει η διαδικασία έγκρισης και μετά από σχετικό αίτημα Μελών της Επιστημονικής Επιτροπής μετατίθεται η τελική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων  για τις 25 Ιουλίου 2017. Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ, από κοινού με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), διοργανώνουν συνέδριο Σκυροδέματος, στην Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου), από τις 29 ως τις 31 Μαρτίου 2018. Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται τακτικά με πρωτοβουλία του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος του ΤΕΕ  εδώ και 40 χρόνια, απευθύνεται στον Τεχνικό Κόσμο της Χώρας, στη Βιομηχανία, στις Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Δημόσιους Φορείς, όπως στις Υπηρεσίες και στους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά στην τεχνολογία του σκυροδέματος, στο σχεδιασμό, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα. Το ΕΤΣ του ΤΕΕ είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος (National Member Group) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος (FIB). Το Συνέδριο Σκυροδέματος αποτελεί το βήμα, από το οποίο παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην έρευνα και στην καινοτομία, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, ενώ οι διπλωματούχοι μηχανικοί συνθέτουν τις απόψεις τους διεπιστημονικά για την επίλυση προβλημάτων και υποστηρίζουν επιστημονικά τη λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς της παραγωγής και της διοίκησης. Η Θεματολογία του Συνεδρίου είναι: Ανάλυση Κατασκευών Διαστασιολόγηση - Συμπεριφορά Κατασκευών Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μη Καταστροφικός Έλεγχος και Παρακολούθηση της Συμπεριφοράς Υλικών και Κατασκευών από Σκυρόδεμα Ενίσχυση – Επισκευή - Συντήρηση Προκατασκευή  - Σύμμεικτες Κατασκευές Ιστορικά και Παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέματα – Κατασκευές από Τοιχοποιία Έρευνα και Καινοτομία : -  στην Τεχνολογία Σκυροδέματος  και Τσιμέντου -  στην Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος -  στα Ειδικά Σκυροδέματα -  στα Σύνθετα Υλικά Παρουσίαση Σημαντικών Έργων Οι σύγχρονες προκλήσεις προδίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τις αειφόρες τεχνολογίες τσιμέντου και σκυροδέματος, με την αειφορία των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και απαιτούν την συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Επομένως παράλληλα με την κλασσική θεματαλογία, για την οποία όλες οι εργασίες είναι ευπρόσδεκτες, περιμένουμε με ενδιαφέρον εργασίες που θα συμβάλουν στον ιδιαίτερο θεματικό χαρακτήρα του Συνεδρίου που θα είναι: « Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας του τσιμέντου στην προστασία του περιβάλλοντος » Περιλήψεις εργασιών για το Συνέδριο θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση skyrodema@central.tee.gr Οι περιλήψεις θα πρέπει να έχουν έκταση μιας σελίδας A4 και με σαφή τρόπο να εκφράζουν τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο των εισηγήσεων. Κρίσιμη ημερομηνία: Λήγει στις  31 Ιανουαρίου 2018 η περίοδος εγγραφής με μειωμένη τιμή δικαιώματος συμμετοχής (early bird) . 1η Μαΐου 2017 έως 31 Ιανουαρίου 2018: 20,00 € φοιτητές, 50,00 € νέοι Μηχανικοί, 70,00 € παλαιοί Μηχανικοί 1η Φεβρουαρίου 2018 έως 19 Μαρτίου 2018: 20,00€ φοιτητές, 70,00€ νέοι Μηχανικοί, 90,00 € παλαιοί Mηχανικοί 20 Μαρτίου 2018 έως τη δεξαγωγή (πρακτικά είναι οι  εγγραφές εντός του Συνεδριακού χώρου): 20,00€ φοιτητές, 80,00€ νέοι Μηχανικοί, 100,00 € παλαιοί Μηχανικοί Για κάθε εγκεκριμένη εργασία που θα δημοσιευτεί στα πρακτικά του Συνεδρίου, θα υπάρχει τουλάχιστον μια πληρωμή πλήρους δικαιώματος συμμετοχής στο Συνέδριο (νέου η παλαιού Μηχανικού) ενός εκ των συγγραφέων. Διευκρινίζεται ότι με μια πληρωμή δικαιώματος συμμετοχής μπορεί ένας συγγραφέας να καλύψει και να δημοσιεύσει μέχρι δυο εργασίες. Παράλληλα με το Συνέδριο και εντός του χώρου διεξαγωγής, θα λειτουργήσει και Έκθεση στην οποία οι Χορηγοί του Συνεδρίου θα εκθέσουν τα προϊόντα-υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τα παρακάτω : 1) Χορηγία 10.000€ (2 χορηγοί)   Λάβαρο στον εξωτερικό χώρο του Συνεδριακού Χώρου 1η Προτεραιότητα στην επιλογή της θέσης περιπτέρου και παραχώρηση χώρου περιπτέρου 9 τετ. μέτρων. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό Καταχώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού στο πανό του Συνεδρίου με μεγάλα γράμματα Καταχώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού στο πρόγραμμα και στο μέσο ψηφιακής αποθήκευσης των εισηγήσεων. 4 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο Link του χορηγού στο site του Συνεδρίου   2) Χορηγία 5.000€ (3 χορηγοί)   2η Προτεραιότητα στην επιλογή της θέσης περιπτέρου και παραχώρηση χώρου περιπτέρου 6 τετ. μέτρων. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό Καταχώριση της επωνυμίας και του Λογότυπου του χορηγού στο πρόγραμμα και στο μέσο ψηφιακής αποθήκευσης των εισηγήσεων. Καταχώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού στο πανό του Συνεδρίου με μεσαία γράμματα 3 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο Link του χορηγού στο site του Συνεδρίου 3) Χορηγία 3.000€ (5 χορηγοί)   παραχώρηση χώρου περιπτέρου 3 τετ. μέτρων. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό Καταχώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού στο πανό του Συνεδρίου με μικρά γράμματα Καταχώριση της επωνυμίας και του Λογότυπου του χορηγού στο πρόγραμμα και στο μέσο ψηφιακής αποθήκευσης των εισηγήσεων του Συνεδρίου, με μικρά γράμματα. 2 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο Link του χορηγού στο site του Συνεδρίου 4) Χορηγία 1.000€ (10 χορηγοί)   παραχώρηση χώρου περιπτέρου 3 τετ. μέτρων. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό. 5) Χορηγίες σε είδος   μπλοκ σημειώσεων (500 τεμάχια, 17Χ24, 50σέλιδο) και μολύβια η στυλό (500 τεμάχια), με λογότυπο του Συνεδρίου και του Χορηγού που θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη δαπάνη τους μαζί με την κατασκευή φακέλων Συνεδρίου, από σκληρό χαρτόνι, (500 τεμάχια, 2χρωμία με τους λογότυπους του ΤΕΕ, του Συνεδρίου και του χορηγού). Η χορηγία αυτή αντιμετωπίζεται ως προς τα υπόλοιπα ευεργετήματα ως μία εκ των χορηγιών των 1.000 €. δεξίωση οι έντυπες προσκλήσεις της οποίας θα αναγράφουν την επωνυμία του Χορηγού που θα αναλάβει εξ ολόκληρου τις δαπάνες διοργάνωσής της. Η χορηγία αυτή κατά τα λοιπά αντιμετωπίζεται ως χορηγία 10.000 €.   Διευκρινίζεται ότι επί ίσου ύψους χορηγίας, η προτεραιότητα επιλογής περιπτέρου και η σειρά αναγραφής της επωνυμίας είναι συνάρτηση της ημερομηνίας καταβολής της χορηγίας. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται: εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από: την κ.Αντωνία Μοροπουλου, Καθ.ΕΜΠ, Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ τον κ. Γιάννη Κυριακόπουλο, Μέλος Δ.Ε.ΤΕΕ, τ. Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ τον κ Ευάγγελο Μακρυκώστα, Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος την Εκτελεστική Επιτροπή του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος κκ: Ειρήνη Μαργαρίτα Κανιτάκη, Αντιπρόεδρο ΕΤΣ Λεωνίδα Παλίλη, Γραμματέα ΕΤΣ Πλούταρχο Γιαννόπουλο, Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ Θεόδωρο Δραγκιώτη, Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ Κωνσταντίνο Κιάμο, Μέλος της ΕΕ … Συνεχίστε να διαβάζετε το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος.