Εξετάσεις Άδειας άσκησης Επαγγέλματος

Οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι προφορικές, προκηρύσσονται (ηλ. υποβολή  αιτήσεων Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο) και διενεργούνται 3 (τρεις) φορές το χρόνο (έναρξη εξετάσεων Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώβριο αντίστοιχα). Με την προκήρυξη τάσσεται και η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας. Για την επιλογή του Εξεταστικού Κέντρου, οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλευτούν τον παρακάτω πίνακα: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αθήνα Θεσ/νίκη Πάτρα Βόλος Χανιά Καβάλα Κομοτηνή Ιωάννινα ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Σημ.:Οι εξετάσεις των διπλωματούχων εξωτερικού γίνονται μόνο στην Αθήνα.