Προστασία των Eλληνικών θαλασσών από τη διακίνηση καυσίμων: Tεχνολογικές δυνατότητες για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση – Συμμετοχή

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, 1ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγμα
Ώρα Έναρξης: 11 πμ