Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Συμπόσιο ΚΑΠΕ: “Αειφόρες κοινότητες στη ΝΑ Ευρώπη”

25/02/2014

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), διοργανώνει στις 25 Φεβρουαρίου 2014 στο ξενοδοχείο Athens Plaza, συμπόσιο με θέμα «Αειφόρες κοινότητες στη ΝΑ Ευρώπη», στο πλαίσιο του έργου RΕ-SEEties, που στοχεύει στην υποστήριξη των δήμων στη διαμόρφωση της πολιτικής και το στρατηγικό σχεδιασμό στους τομείς της εξοικονόμησης, των ΑΠΕ και της αξιοποίησης των απορριμμάτων,

Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν δήμοι και ενεργειακά κέντρα από 8 χώρες της ΝΑΕ, επεξεργάζεται δύο βασικά θέματα: την ενέργεια και τα απορρίμματα με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. Υπογραμμίζει τις προκλήσεις της ενεργειακής κατανάλωσης και της παραγωγής απορριμμάτων, τις αλληλεπιδράσεις τους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές.

Το έργο εστιάζει στην πλευρά της ζήτησης και διερευνά τους τρόπους με τους οποίους θα αλλάξουν τα καταναλωτικά πρότυπα και πως μέτρα πολιτικής μπορούν να υποστηρίξουν αλλαγές στη ζήτηση, με πιλότους τις πόλεις που εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις, εργαλεία και κίνητρα.

Οι συμμετέχουσες στο έργο πόλεις είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών, έχοντας ήδη τις βασικές ικανότητες σε θέματα πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Σε αυτή τη διαδικασία υποστηρίζονται από μια ομάδα επιστημόνων με εξειδίκευση και εμπειρία σε τεχνικά θέματα αλλά και δύναμη σε θέματα διάδοσης στους τομείς των ΑΠΕ και της ΕΕ.

Το έργο RΕ-SEEties βρίσκεται στη μέση της διαδρομής του και είναι έτοιμο να ενσωματώσει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του στην τοπική, εθνική αλλά και Ευρωπαϊκή πολιτική.

Η αποδοτική χρήση των πόρων είναι βασική προτεραιότητα στη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 και στην ατζέντα της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η προοπτική υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας, αλόγιστης παραγωγής απορριμμάτων όπως επίσης και έλλειψης μέτρων συντονισμού και ευαισθητοποίησης σχετικά με την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Οι πόλεις έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτόν τον τομέα. Οι περιφέρειες της Ευρώπης και της ΝΑ περιοχής της, θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην ενέργεια μόνο με συνδυασμένες διακρατικές δράσεις.

Χώρος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Athens Plaza