Κεντρικά Γραφεία

Τηλεφωνικο Κεντρο Fax Διευθυνση e-mail
2103291200 2103221772 Νίκης 4, 10563, Αθήνα tee@central.tee.gr

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Τηλεφωνα Fax Διευθυνση οροφος e-mail
Πρόεδρος ΤΕΕ      2103291733-6 2103222504 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 8ος president@central.tee.gr
Γραμματεία Προέδρου ΤΕΕ 2103291733-6 2103222504 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 8ος gramproedrou@central.tee.gr
Γραμματεία Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ 2103291733-6 2103222504 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 8ος gramde@central.tee.gr
Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 2103291510-11 2103248267 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 7ος president-antip@central.tee.gr
Γραμματεία Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 2103291509-12 2103248267 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 7ος gram-antip@central.tee.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Τηλεφωνα Fax Διευθυνση οροφος e-mail
Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης 2103291400, 2103291401, 2103291402 2103228917 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 6ος genadm@central.tee.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Τμημα Τηλεφωνα Fax Διευθυνση Οροφος e-mail
Γραφείο Διεύθυνσης 2103291539, 2103291414 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 3ος dioikitiko@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2103291261, 2103291324, 2103291304, 2103291503 2103313585 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 3ος prosopiko@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2103291612 2103291630 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 3ος
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Νίκης 4, 10563, Αθήνα 2ος
Πρωτόκολλο 2103291625, 2103291422, 2103291321, 2103291426, 2103291428 2103221772 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 2ος tee@central.tee.gr
Διεκπεραίωση 2103291415, 2103291445, Νίκης 4, 10563, Αθήνα 2ος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμημα Τηλεφωνα Fax Διευθυνση Οροφος e-mail
Γραφείο Διεύθυνσης Νίκης 4, 10563, Αθήνα 3ος
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 2103291411, 2103291413, 2103291343, 2103291456, 2103291455, 2103291621, 2103291404 2103291406 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 3ος logistirio@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2103291307, 2103291412 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 3ος
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 2103291327, 2103291615, 2103291344, 2103291434, 2103291646 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 3ος prom@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 2103291367, 2103291366, 2103291362 2103291406 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 3ος syndromes@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2103291407 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 2ος
Συνδρομές Τράπεζας Πληροφοριών 2103291367 2103291406 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 3ος accounting@tee.gr info@tee.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Τμημα Τηλεφωνα Fax Διευθυνση Οροφος e-mail
Γραφείο Διεύθυνσης Νίκης 4, 10563, Αθήνα 6ος library@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 2103291703 Λέκκα 23-25, 10562, Αθήνα 1ος
ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 2103291716 Λέκκα 23-25, 10562, Αθήνα 1ος
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 2103291708 Λέκκα 23-25, 10562, Αθήνα 1ος
Βιβλιοθήκη – Εξυπηρέτηση κοινού 2103291701 2103291717 Λέκκα 23-25, 10562, Αθήνα 1ος  tee_lib@tee.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τμημα Τηλεφωνα Fax Διευθυνση Οροφος e-mail
Γραφείο Διεύθυνσης 2103291309 2103221772 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 4ος dscience@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2103291252, 2103291254 2103221772 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 4ος sci-work@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 2103291409, 2103291258 2103221772 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 4ος ekdoseis@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2103291513,  2103291352 2103225094 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 4ος standard@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2103291335, 2103291336 2103226015 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 4ος grme@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ 2103291728, 2103291729 2103221772 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 2ος ekprosopisis@central.tee.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τμημα Τηλεφωνα Fax Διευθυνση Οροφος e-mail
Γραφείο Διεύθυνσης 2103291604-7 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 5ος gepth@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2103291604-7 2103291643 2103226185 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 5ος gepth@central.tee.gr
Αμοιβές Μηχανικών 2103291647, 2103291548, 2103291642, 2103291662, 2103291664, 2103291333 2103291623 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 5ος erga-amoibes@central.tee.gr
Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδομικών Εφαρμογών 2103291668 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 5ος grgok@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ Τ.Ε.Ε. 2103313595 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 2ος exams@central.tee.gr
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 2103291433,
2103291432, 2103291448, 2103191645
 2103221772 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 2ος exams@central.tee.gr
Μητρώο 2103291295, 2103291431, 2103291449,  2103291296, 2103291297, 2103291452 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 2ος mitroo@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Νίκης 4, 10563, Αθήνα 5ος pragmatognomosines@central.tee.gr
Πειθαρχικό Συμβούλιο 2103291609, 2103291316 2103291303 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 5ος peitharxiko@central.tee.gr
Διεκδικήσεις Αμοιβών 2103291664 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 5ος amoibes@central.tee.gr
Πραγματογνωμοσύνες 2103291256, 2103291651 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 5ος pragmatognomosines@central.tee.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τμημα Τηλεφωνα Fax Διευθυνση Οροφος e-mail
Γραφείο Διεύθυνσης  2103291350,  2103291351 2103291614 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 4ος greok@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2103291608, 2103291348 2103291614 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 4ος
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2103291351, 2103291345, 2103291364 2103291614 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 4ος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμημα Τηλεφωνα Fax Διευθυνση Οροφος e-mail
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γραφείο Τμήματος 2103291733-6, 2103291440, 2103291610 2103222504 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 8ος gramde@central.tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Κωδικοί ΚΕΝΑΚ – Κωδικοί ΜyΤee – Κωδικοί για τη Διαχείριση Αυθαιρέτων 2103291230 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 5ος accounting@tee.gr
Τεχνική Υποστήριξη για email
2103291230 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 5ος support@tee.gr
Φιλοξενία Σελίδων
2103291380 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 5ος marketing@tee.gr
Θέματα Ιστοσελίδας 2103291655 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 6ος webmaster@tee.gr
Υπηρεσίες Πληροφόρησης (διαγωνισμοί) 2103291383 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 5ος infodesk@tee.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
2103291629, 632 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 6ος press@central.tee.gr deltio-yli@central.tee.gr
Διαφήμιση
2103291632 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 6ος press@central.tee.gr
Αγγελίες 2103291629 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 6ος jobs@tee.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
Γραμματεία 2103291266, 2103291267, 2103291268, 2103291314 2103313594 Νίκης 4, 10563, Αθήνα 6ος nomiki-ypiresia@central.tee.gr