Δομή – Διάρθρωση ΤΕΕ

15207518
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει έδρα την Αθήνα και περιφερειακή διάρθρωση.

Είναι οργανωμένο σε 17 Περιφερειακά Τμήματα, τα οποία έχουν ιδρυθεί με κριτήριο τις γεωγραφικές συνθήκες, τη διοικητική διαίρεση και την κατανομή του τεχνικού δυναμικού της χώρας.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΕ


ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΕ

Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται οι παρακάτω έξι Διευθύνσεις και τα ανεξάρτητα Τμήματα καθώς και οι Υπηρεσίες των 17 Περιφερειακών Τμημάτων:

Διεύθυνση Διοικητικού: Τμήμα Προσωπικού, Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Γραμματείας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Τμήμα Λογιστηρίου, Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής, Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, Τμήμα Εσόδων – Συνδρομών, Τμήμα Περιουσίας

Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης: Τμήμα Βιβλιοθήκης, Τμήμα Τεκμηρίωσης, Τμήμα Αρχείων Πληροφόρησης

Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας: Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου, Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων, Τμήμα Εκπροσωπήσεων, Τμήμα Τυποποίησης, Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών

Διεύθυνση Επαγγελματικής Δραστηριότητας: Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Τμήμα Μητρώου Μελών Τ.Ε.Ε., Τμήμα Επαγγελματικών Διαφορών και Πειθαρχικού Ελέγχου

Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων: Τμήμα Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Ανεξάρτητα Τμήματα: Τμήμα Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Τμήμα Τράπεζας Πληροφοριών, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας, Γρ.Δικαστικού

17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1.   Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
2.   Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας
3.   Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
4    Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας
5    Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
6    Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας
7    Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας
8.   Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
9.   Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου
10. Περιφερειακό Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου
11. Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
12. Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης
13. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
14. Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας
15. Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
16. Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου
17. Περιφερειακό Τμήμα Νομού Ευβοίας