Δημοσίευση στοιχείων ΤΕΕ

κατ’ εφαρμογή της υπ’αριθ. Δ16γ/01/330/Γ Απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Οικονομικά στοιχεία

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
χρήσης 2012

Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
χρήσης 2012 - 1
χρήσης 2012 - 2

Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
χρήσης 2012

Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου
χρήσης 2012

Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
χρήσης 2012

Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης
Χρήσης 2013
χρήσης 2012

Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
χρήσης 2012

Περιφερειακό Τμήμα νομού Αιτωλοακαρνανίας
χρήσης 2012

Περιφερειακό Τμήμα Νομού Ευβοίας
Χρήσης 2013

Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου
χρήσης 2012

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕ ΤΕΕ
ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

 

Στοιχεία Πειθαρχικού