Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

12ο συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

07/11/2019 - 09/11/2019

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), τον Οργανισμό για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και άλλους φορείς, διοργανώνει (από τις 7 ως τις 9 Νοεμβρίου 2019, στην Αθήνα), το 12ο συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία».

Σκοπός του συνεδρίου είναι –όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- η παρουσίαση αφενός της σημερινής κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της διάσταση και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την προώθηση της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας.

Θεματολόγιο:

1. Γλωσσολογικές– οντολογικές αρχές Ορολογίας

2. Διδακτική και Ορολογία  Διδακτική της Ορολογίας.

3. Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες

4. Ορολογικοί πόροι

5. Τυποποίηση ορολογίας

6. Ορολογία και μετάφραση

7. Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική πολιτική και ρύθμιση

8. Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας

Κρίσιμες ημερομηνίες:

Υποβολή περιλήψεων ως τις: 30 Μαρτίου 2019

Κρίση των περιλήψεων ως τις: 30 Απριλίου 2019

Υποβολή πλήρων κειμένων ως τις:  30 Ιουνίου 2019

Περιλήψεις και κείμενα: Οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν ανακοίνωση στο συνέδριο θα υποβάλουν περίληψη σε δύο ηλεκτρονικά αντίγραφα σε μορφότυπο .doc (κείμενο Word συμβατό με την έκδοση MS Office 97/2003) σε μία από τις επίσημες γλώσσες του συνεδρίου, με έκταση το λιγότερο 200 και το πολύ 300 λέξεις.  Στο ένα από τα αντίγραφα της περίληψης θα πρέπει να αναγράφονται: α) ο υπέρτιτλος: 12ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 7–9 Νοεμβρίου 2019,  β) ο τίτλος της ανακοίνωσης γ) η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η ανακοίνωση και δ) τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του συγγραφέα ή των συγγραφέων. Στο άλλο αντίγραφο θα αναγράφονται μόνο τα α), β) και γ).

Τα δύο ηλεκτρονικά αντίγραφα της περίληψης πρέπει να σταλούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως συνημμένα, στη διεύθυνση: valeonti@otenet.gr εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Πληροφορίες:

Γραμματεία του συνεδρίου: τηλ. 210 7245534, ηλ-ταχ. tsiamasge54@outlook.com.gr

Οργανωτική Επιτροπή: τηλ. 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr

Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference12.html

 

Λεπτομέρειες

Αρχή:
07/11/2019
Τέλος:
09/11/2019

Διοργανωτής

ΕΛΕΤΟ – Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας