Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

16/04 - 17/04

Ο Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών διοργανώνει αποκλειστικά διαδικτυακά το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του στις 16 και 17 Απριλίου 2021 .

Οι εισηγήσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Δευτέρα 29 Μαρτίου στον παρακάτω σύνδεσμο. https://forms.gle/YmMm9RR7He3tu41eA

Θεματολογία συνεδρίου

  • Τοπογραφία, γεωδαισία, χαρτογραφία, φωτογραμμετρία, τηλεμετρία, τηλεπισκόπηση, γεωπληροφορική, κτηματολόγιο, διαχείριση γης και ακινήτων.
  • Συγκοινωνιακά έργα και μελέτες, οδοποιία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυκλοφορική τεχνική, μεταφορές.
  • Υδραυλικά έργα και μελέτες, εγγειοβελτιωτικά έργα και διαχείριση υδατικών πόρων, αντιπλημμυρικά έργα, περιβαλλοντική τεχνολογία.
  • Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου, πολεοδομία, χωροταξία, περιφερειακή ανάπτυξη.
  • Δομικά έργα, κατασκευές, οικοδομικά έργα, δημόσια έργα, έργα υποδομής.
  • Διαχείριση, προστασία, οργάνωση, σχεδιασμός, εκτίμηση επιπτώσεων για το περιβάλλον, τις υποδομές και τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
  • Η εκπαίδευση του ΑΤΜ: Προκλήσεις & Προοπτικές
  • Το βήμα στους Φοιτητές: Εργασίες & Απόψεις (βράβευση της καλύτερης Διπλωματικής εργασίας με το πέρας του Συνεδρίου)

Περισσότερες πληροφορίες :  https://www.psdatm.gr/

Λεπτομέρειες

Αρχή:
16/04
Τέλος:
17/04
Κατηγορία Εκδήλωση:
Ιστότοπος:
www.psdatm.gr/

Διοργανωτής

Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών