Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Ενημερωτικές ημερίδες για το Πρόγραμμα Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»  

01/02

Στο πλαίσιο προδημοσίευσης της 5ης πρόσκλησης «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΜμΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μια ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, που θα ανοίξει στις 15 Φεβρουαρίου 2019, η Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, η Βουλγαρική Εθνική Αρχή και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, διοργανώνουν ημερίδες ενημέρωσης για τους υποψήφιους δικαιούχους. Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των ημερίδων είναι οι ακόλουθες:
• Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019, στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
• Πέμπτη, 7η Φεβρουαρίου 2019, στο Blagoevgrad (Βουλγαρία)
• Τετάρτη, 20η Φεβρουαρίου 2019, στην Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα)
• Τετάρτη, 20η Μαρτίου, στο Haskovo (Βουλγαρία)

Σε όλες τις ημερίδες θα παρέχεται διερμηνεία στην ελληνική, την αγγλική και τη βουλγαρική γλώσσα, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, μέσω των Β2Β συναντήσεων που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο των ημερίδων.

Η εγγραφή συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στις ημερίδες είναι υποχρεωτική. Η εγγραφή για την πρώτη ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, την 1η Φεβρουαρίου 2019, έχει ξεκινήσει στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.greece-bulgaria.eu/event/37_5th-Call:-Registration-for-the-1st-Info-Day-

Η εγγραφή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα 28/1/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι καλούνται να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.greece-bulgaria.eu) για ενημερώσεις και πιθανές τροποποιήσεις σχετικά με την πρόσκληση και τις ημερίδες.

Πληροφορίες:

http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-GREECE-BULGARIA-2014-2020-

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
01/02
Κατηγορία Εκδήλωση: