Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων

07/11/2013 @ 9:00 πμ - 08/11/2013 @ 6:00 μμ

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων στις 7 και 8 Νοεμβρίου του 2013 στην Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου).

Θεματολογία

–       ΦΡΑΓΜΑΤΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Ο ρόλος των ταμιευτήρων στην ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων
 • Ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού
 • Αντιπλημμυρική προστασία
 • Tεχνικο-οικονομικά κριτήρια υλοποίησης νέων φραγμάτων
 • Ο ρόλος των φραγμάτων στον ενεργειακό σχεδιασμό – Σύγχρονες τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις
 • Ταμιευτήρες – Αντλητικά και υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας

–       ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ


 • Υλικά κατασκευής φραγμάτων – Μέθοδοι κατασκευής – Νέες τεχνικές
 • Εκτίμηση, επιλογή και αναθεώρηση πλημμυρών σχεδιασμού
 • Σχεδιασμός και αναβάθμιση υπερχειλιστών
 • Έργα στεγάνωσης και αποστράγγισης φράγματος και θεμελίωσης
 • Η επιρροή των γεωλογικών συνθηκών στο σχεδιασμό
 • Εξελίξεις στο γεωτεχνικό σχεδιασμό
 • Εξελίξεις στον αντισεισμικό σχεδιασμό
 • Εξελίξεις στον Η/Μ εξοπλισμό

–       ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ


 • Κανονισμοί μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας φραγμάτων
 • Η πρόταση της ΕΕΜΦ για την σύνταξη εθνικού κανονισμού ασφάλειας φραγμάτων
 • Αποτίμηση της διακινδύνευσης φραγμάτων (risk assessment)
 • Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εμπλεκόμενοι στη διαχείριση φραγμάτων – θέματα οργάνωσης και τεχνικής ικανότητας
 • Απαιτήσεις παρακολούθησης συμπεριφοράς
 • Ασφάλεια ταμιευτήρα (ευστάθεια πρανών, εκτεταμένες διαρροές κτλ)
 • Αναλύσεις θραύσης φράγματος και επιπτώσεις
 • Μακροχρόνια συμπεριφορά, γήρανση των έργων και εργασίες αποκατάστασης
 • Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε αστοχίες Η/Μ εξοπλισμού
 • Παρουσίαση πρόσφατων συμβάντων ή περιστατικών
 • Φράγματα, ταμιευτήρες και δημόσια ασφάλεια
 • Ασφαλής παροχέτευση εκτάκτων πλημμυρικών παροχών κατάντη – απαιτήσεις οριοθέτησης της κοίτης

–       ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές φραγμάτων και ταμιευτήρων
 • Φράγματα, ταμιευτήρες και αειφορία
 • Περιβαλλοντική και κοινωνική αποδοχή φραγμάτων και ταμιευτήρων – Συμμετοχικές διαδικασίες στο σχεδιασμό και υλοποίηση
 • Περιορισμός υδρομορφολογικών αλλοιώσεων και αισθητική αποκατάσταση περιβάλλοντος
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός φραγμάτων και συναφών κατασκευών
 • Τα φράγματα ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Εμπλουτισμός και αποκατάσταση υπόγειων υδροφορέων – Δημιουργία υγροβιότοπων κ.λ.π.
 • Χρονική εξέλιξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ταμιευτήρων – Διατήρηση και βελτίωση ποιότητας υδατικών πόρων
 • Φερτές ύλες.

–       ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες: http://www.waterstorage2013.com/

Λεπτομέρειες

Αρχή:
07/11/2013 @ 9:00 πμ
Τέλος:
08/11/2013 @ 6:00 μμ
Ετικέτες Εκδήλωση
, , , ,
Ιστοσελίδα:
http://www.waterstorage2013.com/

Διοργανωτής

Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ)

Χώρος Διεξαγωγής

Αίγλη Ζαπείου
Αθήνα, + Χάρτης Google