tee logo

Ολοήμερη Εκδήλωση

BEYOND 4.0

Από 24 έως 26 Μαΐου 2023 πραγματοποιείται στην ΔΕΘ, η Διεθνής Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 4.0, σε συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την ΚΕΔΕ, τον ΣΕΠΕ, τον ΣΕΠΒΕ, τον ΣΕΚΕΕ και την HETIA. Με 4 βασικούς θεματικούς πυλώνες, τον Τομέα Έκθεσης Τεχνολογικών Ψηφιακών Εφαρμογών, τον Τομέα Συνεδρίου, τον Τομέα Νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) αλλά και τον Τομέα Ερευνητικών Κέντρων & Πανεπιστημίων. Πληροφορίες: https://www.beyond-expo.gr/

Σεμινάριο Εργαστηρίου Οχημάτων ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων  ADR/RID. To προσεχές σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 24– 26&29-31 Μαΐου 2023,  Διάρκεια: 44 ώρες. Σκοπός Σεμιναρίου Η παροχή στους υποψηφίους των απαραίτητων γνώσεων σχετικών με: (α) την ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων και τους κινδύνους που ενέχει η μεταφορά, συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση ή εκφόρτωση τους,(β) την τοποθέτηση σήμανσης των συσκευασιών και των μονάδων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων,(γ) τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και (δ) τις ευθύνες των εμπλεκομένων στη μεταφορά και τα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ, για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις ,έπειτα από τις οποίες χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικό  Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) Ποιούς αφορά το σεμινάριο Όσους εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλακούν στη διαχείριση/μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων(π.χ. υγρά καύσιμα, εκρηκτικά, χημικά, κ.ά.) και είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποισδήποτε ειδικότητας. Ο ΣΑΜΕΕ είναι υπεύθυνος για την αποφυγή κινδύνων, εγγενών, σε δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά, ή σχετικές εργασίες για τη συσκευασία, τη φόρτωση, την πλήρωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και περιβάλλον. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 62834/5491 των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών και την εγκύκλιο Γ5/22039/2825 του Υπουργείου Μεταφορών, κάθε επιχείρηση με σχετικές δραστηριότητες πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ). Λήξη εγγραφών: 16/05/2023 Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΜΠ https://e-learning.ntua.gr ΠΕΔΙΟ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε.Ε ADR/RID (https://e-learning.ntua.gr/programs_directions/#truck) Πληροφορίες: www.vlab.mech.ntua.gr (Παροχή υπηρεσιών/Σεμινάριο ΣΑΜΕΕ)

EBAN Congress 2023

Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικών Αγγέλων του 2023 (EBAN Congress 2023), η σημαντικότερη ετήσια εκδήλωση για νεοφυείς επιχειρήσεις που αναζητούν επενδυτικά κεφάλαια, θα φιλοξενηθεί στην Θεσσαλονίκη, στις 24-26 Μαϊου 2023 με προσωπικότητες από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, να έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή. Περισσότεροι από 500 επενδυτές από όλο τον κόσμο, αναμένονται στη χώρα μας για να συναντηθούν με ελληνικές Start-Up εταιρείες και να γνωρίσουν από κοντά, το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (EBAN) από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN).    

Συνέδριο DMPCO 2023

Από 24 έως 27 Μαϊου 2023, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΚΕ.Δ.Ε.Α ΑΠΘ, διοργανώνεται επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Σχεδιασμός Και  Διαχείριση Λιμενικών Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων» (Design And Management Of Port, Coastal And Offshore Works), από το εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών & Συστημάτων Αγκύρωσης της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Το Συνέδριο απευθύνεται σε μηχανικούς, ερευνητές, μελετητές, εργολήπτες, κατασκευαστές, διαχειριστές λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, διαχειριστές μαρινών, ΑΕΙ, ναυτιλιακές εταιρίες, νηογνώμονες, ναυπηγεία, δημόσιους φορείς, ΟΤΑ, Οργανισμούς Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πληροφορίες https://dmpco.eu/ και στο τηλ. 2310995805