Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας – Συμμετοχή