Φωτισμός οδών, εξωτερικών χώρων και σηράγγων

Φωτισμός οδών, εξωτερικών χώρων και σηράγγων

 

Ημερομηνία διαξαγωγής: 13 & 14/03/2019
Περιγραφή:

 1. Θεμελιώδη μεγέθη και νόμοι της φωτομετρίας και εφαρμοζόμενα πρότυπα για έργα φωτισμού  οδών, εξωτερικών χώρων και σηράγγων
  Τα μεγέθη της τεχνολογίας φωτισμού (θερμοκρασία χρώματος, δείκτης χρωματικής απόδοσης, φωτεινή ροή, φωτεινή ένταση, ένταση φωτισμού, λαμπρότητα). Φωτομετρικοί νόμοι. Σημαντικότερα φωτομετρικά διαγράμματα. Όργανα μέτρησης μεγεθών φωτισμού. Υποχρεωτικά ευρωπαϊκά πρότυπα για την εκτέλεση έργων φωτισμού οδών, εξωτερικών χώρων και σηράγγων (ΕΝ13201, EN12464-2, CR14380). Μεγέθη που υπολογίζονται και ελέγχονται για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των προτύπων.
  2 ώρες – Εισηγητής: Φ.Β. Τοπαλής, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγητής ΕΜΠ
 2. Υλοποίηση έργων οδοφωτισμού σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ “Σχεδιασμός και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού” και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ13201
  2.1 Προμελέτη Καταγραφή γεωμετρικών στοιχείων και παραμέτρων συστημάτων οδοφωτισμού σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. Επιλογή κλάσεων οδοφωτισμού και κλάσεων προσαρμοστικού φωτισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13201. Ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις συστήματος φωτισμού. Απαιτήσεις φωτισμού εξωτερικών χώρων, πλην οδών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12464-2
  2 ώρες – Εισηγητής: Δ. Νικολάου, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
  2.2 Μελέτη και αξιολόγηση – Εκπόνηση μελέτης οδοφωτισμού. Υπολογισμός δεικτών ενεργειακής επίδοσης. Τεχνοοικονομική αξιολόγηση μελέτης οδοφωτισμού. Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας εγκαταστάσεων οδοφωτισμού. Ορισμός περιοχών μέτρησης φωτομετρικών μεγεθών. Ελάχιστες προδιαγραφές οργάνων μέτρησης. Μετρήσεις πεδίου οδών κλάσης Μ, C και P. Μέτρηση γεωμετρικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών. Ελάχιστες απαιτήσεις αναφορών μετρήσεων.
  2 ώρες, Εισηγητής: Κ.Α. Μπουρούσης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
 3. Διαχείριση συστημάτων οδοφωτισμού
  Τεχνολογίες και τεχνικές διαχείρισης συστημάτων οδοφωτισμού. Διαλειτουργικότητα συστημάτων ελέγχου. Τοπικός έλεγχος φωτιστικών σωμάτων. Απομακρυσμένος κεντρικός έλεγχος φωτιστικών σωμάτων. Βελτιστοποίηση λειτουργίας εγκατάστασης οδοφωτισμού με τη χρήση δυναμικού και προσαρμοστικού ελέγχου.
  1 ώρα, Εισηγητής: Δ. Νικολάου, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών.
 4. Υλοποίηση έργων φωτισμού σηράγγων σύμφωνα με τις Οδηγίες CEN/TR:14380 και CIE:88.
  Απαιτήσεις της οδηγίας CEN/TR14380 και CIE:88 για το φωτισμό σηράγγων. Εκπόνηση μελέτης φωτισμού σηράγγων. Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας εγκαταστάσεων φωτισμού σηράγγων. Ορισμός περιοχών μέτρησης φωτομετρικών μεγεθών. Ελάχιστες προδιαγραφές οργάνων μέτρησης. Μετρήσεις πεδίου.
  1 ώρα, Εισηγητής: Κ.Α. Μπουρούσης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Εισηγητές:

Κωνσταντίνος Α. Μπουρούσης
Ο Κωνσταντίνος Α. Μπουρούσης έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) το 2004 και τον τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού το 2018. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Φωτισμού του Ε.Μ.Π. και τεχνικός σύμβουλος σε θέματα τεχνολογίας φωτισμού. Είναι επίσης Εθνικός Αντιπρόσωπος στο Division 2 “ Physical measurement of Light and Radiation” της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού, Commission Internationale de l´Eclairage – CIE και παράλληλα μέλος οκτώ Τεχνικών Επιτροπών της ιδίας με αντικείμενο την προετοιμασία τεχνικών οδηγιών και προτύπων φωτισμού.

Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος του είναι η τεχνολογία φωτισμού, ο σχεδιασμός και οι μετρήσεις φωτισμού, καθώς και οι αισθητήρες μηχανικής όρασης και απεικόνισης. Το ερευνητικό του έργο, μέχρι σήμερα, συνοψίζεται σε περισσότερα από 20 εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, σχετικά με την ανάπτυξη οργάνων, το σχεδιασμό φωτισμού, τις μετρήσεις φωτισμού κ.α. Είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας 28 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά επιστημονικά συνέδρια. Έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις σε συνέδρια, ημερίδες σεμινάρια φωτισμού.

Έχει συγγράψει 3 διδακτικά βιβλία και αποτέλεσε μέλος της Ο.Ε. για τη σύνταξη της Τεχνικής Οδηγίας (ΤΟΤΕΕ) «Σχεδιασμός και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού που εκπονήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Παράλληλα είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του λογισμικού μελετών φωτισμού RELUX.

Δημήτρης Τ. Νικολάου
Ο Δημήτρης Τ. Νικολάου έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.). το 2014. Από το 2015 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ & Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Φωτισμού του Ε.Μ.Π. και τεχνικός σύμβουλος σε θέματα τεχνολογίας φωτισμού. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά και επιχειρηματικά στο χώρο του φωτισμού καθώς είναι συνιδρυτής της ILS Lighting & City Applications.

Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος του είναι η τεχνολογία φωτισμού, ο σχεδιασμός και η οργάνωση ολοκληρωμένων λύσεων οδικού φωτισμού – Lighting Master Planning, η σχεδίαση οπτικών κατανομών καθώς και η ενσωμάτωση και αλληλεπίδραση ετερογενών συστημάτων διαχείρισης με ενιαίο τρόπο σε μια δια λειτουργική πλατφόρμα έξυπνης πόλης / δια λειτουργικότητα συστημάτων ελέγχου και εποπτείας. Το ερευνητικό του έργο, μέχρι σήμερα, συνοψίζεται σε 2 δημοσιεύσεις – παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

Έχει εμπειρία στην σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών οδικού & αστικού φωτισμού, βάσει των εκάστοτε ισχυόντων ευρωπαϊκών προτύπων και τεχνικών οδηγιών. Έχει ολοκληρώσει τη μελέτη επίβλεψη δεκάδων έργων στον τομέα του οδοφωτισμού, του εξωτερικού φωτισμού και των συστημάτων τηλεδιαχείρισης.

Φραγκίσκος Τοπαλής
Ο Φραγκίσκος Τοπαλής, Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., είναι Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα “Τεχνολογία φωτισμού”, “Παραγωγή υψηλών τάσεων”, “Μετρήσεις υψηλών τάσεων”, και τα μεταπτυχιακά μαθήματα “Εγκαταστάσεις και δίκτυα” και “Συστήματα Ποιότητας–Πιστοποίηση–Διαπίστευση”.

Είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας με αντικείμενο έργα έρευνας και ανάπτυξης στο φωτισμό, μελέτες ειδικών έργων φωτισμού και τη διεξαγωγή φωτομετρήσεων σε φωτιστικά και λαμπτήρες, σε οδούς και σήραγγες καθώς και σε εσωτερικούς χώρους. Διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος 32 ερευνητικών έργων και συμμετέσχε σε άλλα 19, με αντικείμενο το φωτισμό, την ορθολογική χρήση ενέργειας, την ποιότητα ισχύος και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Έχει συγγράψει ή έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 8 διδακτικών βιβλίων, 56 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 8 δημοσιεύσεων σε τεχνικά περιοδικά, 114 ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια και σε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις. Έχει διοργανώσει ένα διεθνές συνέδριο στην Αθήνα και ένα εθνικό συνέδριο στη Λέσβο. Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Βαλκανική Επιτροπή Φωτισμού και στον οργανισμό LUX EUROPA.

 

Παρουσιάσεις:

Θεμελιώδη μεγέθη και νόμοι της φωτομετρίαςκαι πρότυπα για έργα φωτισμούοδών, εξωτερικών χώρων και σηράγγων, Φραγκίσκος Τοπαλής
Παρουσίαση 1/2 | Παρουσίαση 2/2  Κωνσταντίνος Α. Μπουρούσης

1η ημέρα:

 

2η ημέρα: