Εκδήλωση παρουσίασης της νέας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.: «Οδηγίες Σχεδιασμού και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού»

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ
Αθήνα, Νίκης 4, 1ος όροφος
Ώρα έναρξης 4μμ

Πρόγραμμα εκδήλωσης