Η σημασία της Διανοητικής Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας-Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ευρεσιτεχνιών (πατεντών και βιομηχανικών σχεδίων)

Ημερομηνία διαξαγωγής: 14/02/2019
Περιγραφή:

Άγγελος Τσακανίκας: «Η συμβολή της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Καινοτομία και την Οικονομία»
Γιούλη Παπαποστόλου: «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Παρεχόμενες Υπηρεσίες»
Σοφία Μπερλή: «Στρατηγική Προστασίας Εφευρέσεων»
Σοφία Μπερλή: «Τεχνολογική Πληροφόρηση από Τίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας»
Γιούλη Παπαποστόλου: «Τρόπος Σύνταξης Αιτήσεων για Ευρεσιτεχνίες και Βιομηχανικά Σχέδια»

Εισηγητές:

Άγγελος Τσακανίκας   Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας ΙΟΒΕ, Αντιπρόεδρος ΟΒΙ

Ο Άγγελος Τσακανίκας είναι Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, στο πεδίο της Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών Συστημάτων, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ και Αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων στην ευρύτερη περιοχή των οικονομικών της καινοτομίας, την κοινωνικοοικονομική έρευνα και την κοινωνία της πληροφορίας. Από τον Μάιο του 2004 εργαζόταν στο ΙΟΒΕ σε διάφορες θέσεις, έχοντας διατελέσει και Διευθυντής Έρευνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την τεχνολογική και επιχειρηματική στρατηγική, τα οικονομικά της καινοτομίας, την επιχειρηματικότητα και τις σχετικές πολιτικές. Έχει ασχοληθεί με πλήθος ερευνών για την ελληνική οικονομία και επιλεγμένους κλάδους της, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις αντίστοιχες πολιτικές. Ηγείται της ελληνικής ερευνητικής ομάδας που συμμετέχει στο Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ενώ είναι μέλος της ομάδας που συμμετέχει στην έκθεση ανταγωνιστικότητας του IMD. Διδάσκει επίσης στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΟΠΑ- ΕΜΠ Διοίκησης Επιχειρήσεων (Athens MBA).

Σοφία Μπερλή

Η Σοφία Μπερλή είναι χημικός μηχανικός, MSc στην οργανική χημική τεχνολογία. Εργάζεται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) από το 1988, ως εξετάστρια διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έχει εκπαιδευτεί στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (στη Χάγη και στο Μόναχο) στην έρευνα & εξέταση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και στο νομικό πλαίσιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Έχει εκπροσωπήσει επανειλημμένα τον ΟΒΙ σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται, κυρίως, με διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με θέματα περιβάλλοντος, πράσινης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων.

Γιούλη Παπαποστόλου

Η Γιούλη Παπαποστόλου είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Τμήμα Πολιτικής Επικοινωνίας και Εργασιακών Σχέσεων του πανεπιστημίου L.S.E., με διπλό πτυχίο στις Εργασιακές Σχέσεις και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Εργάστηκε ως σύμβουλος διοίκησης σε πολυεθνικές εταιρείες, σε μεγάλους ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς (Coca-Cola 3E, Grecotel, AΘΗΝΑ 2004- MPC), με ειδίκευση σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ως σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε). Από το 2007 είναι εξετάστρια τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Εκπαιδεύτηκε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο ΔΕ και ειδικεύεται στην έρευνα μηχανολογικών αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους βάσει ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών, με κριτήρια ανάπτυξης της καινοτομίας και με αναφορά σε έγγραφα που αφορούν νομοθεσία, νομολογία, γνωμοδοτήσεις και αρθρογραφία. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη εκπαίδευσης του Οργανισμού και Contact Person με το EPO και το EUIPO.   Αριθμεί συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια (EPO, WIPO, OHIM) και ομάδες εργασίας για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ).

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ