Ενίσχυση Κατασκευών μετά από Φωτιά

Ημερομηνία διαξαγωγής: 18/02/2019
Εισηγητής:

Μ. Π. Χρονόπουλος   ΠΜ ΕΜΠ (1976), ΕΔΠ ΕΩΣ/ΕΜΠ (1977)

Περιγραφή: Θα γίνει συνοπτική παρουσίαση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ για :
α) αποτίμηση της κατάστασης (φέρουσας ικανότητας) και
β) τις δομητικές επεμβάσεις (επισκευές/ενισχύσεις) μετά από ΠΥΡΚΑΓΙΑ, σε μικρά κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΟΣ) και από φέρουσα τοιχοποιϊα (ΦΤ)

Πρακτικός Οδηγός για την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και τις δομητικές επισκευές μετά από πυρκαγιά, σε μικρά κτίρια από σκυρόδεμα και από τοιχοποιία

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ