Τα όρια των ευθυνών Μηχανικών κατά τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017 (Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος)

Ημερομηνία διαξαγωγής:  25/02/2019
Εισηγητές:

Κωνσταντίνος Καρατσώλης   Δικηγόρος

Περιγραφή: 

Παρουσίαση (pdf 600kb)