Το GDPR για μηχανικούς

Ημερομηνία διαξαγωγής: 27/02/2019
Εισηγητές:

Ήρα-Μαρία Α. Χιώνη   Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, LL.M, CIPP/E., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες», Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2010.  GDPR Expert, DPO Consultant

Αναστασία Η.Παύλου   Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, LL.M, CIPP/E., Associate στη Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Νικόλας Κανελλόπουλος Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες», Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2015.  GDPR Expert, DPO Consultant

Περιγραφή: Το Σεμινάριο απευθύνεται στα μέλη του ΤΕΕ που θέλουν να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την εφαρμογή τους στο επάγγελμα του μηχανικού.
Στόχος
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τα μέλη του ΤΕΕ για τις αλλαγές και τις νέες απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 («GDPR»).
Θεματικές Ενότητες 

  • Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016
  • Βασικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων – Νόμιμες Βάσεις Επεξεργασίας
  • Βήματα Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό

Παρουσίαση