Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ημερομηνία διαξαγωγής: 07/03/2019
Εισηγητής:

Ευθύμιος Μπακογιάννης   Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τα τελευταία δέκα χρόνια διδάσκει στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Το αναλυτικό βιογραφικό είναι διαθέσιμο στη σελίδα www.bakogiannis.eu .

Περιγραφή: Το σεμινάριο αφορά στην παροχή των βασικών γνώσεων για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Απευθύνεται σε μηχανικούς ιδιώτες ή δημόσιους υπαλλήλους, που μετέχουν στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση της πολιτικής για τις μεταφορές στο αστικό περιβάλλον.

Η σχετική με τα ΣΒΑΚ Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17.12.13) θέτει ξεκάθαρα έναν νέο στόχο: «Πρέπει να τελειώνουμε με τους αποσπασματικούς και κοντόφθαλμους σχεδιασμούς … κάθε πόλη, μικρή ή μεγάλη, να αποκτήσει μια στρατηγική ουσιαστικής στροφής προς καθαρότερους και πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, η δημόσια συγκοινωνία, και προς νέα μοντέλα χρήσης και ιδιοκτησίας αυτοκινήτου». Πρόκειται για ένα στόχο «για τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες». Δίνει έμφαση «… στην συμμετοχή στον σχεδιασμό όλων των κατοίκων καθώς και στην αλλαγή της συμπεριφοράς και των επιλογών τους ως προς την κινητικότητα».

​Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες:

  • Θεωρητικό υπόβαθρο
  • Μεθοδολογία υλοποίησης ΣΒΑΚ
  • Καλές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία
  • Συμμετοχικός σχεδιασμός
  • Βήματα σχεδιασμού – Όραμα – Σενάρια – Δείκτες
  • Διαδικασίες ωρίμανσης – θεσμοθέτησης

Παρουσιάσεις:

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Η ελληνική πραγματικότητα
Case Study
Ένα παράδειγμα ανάλυσης και Σχεδιασμού στο Δήμο Ζωγράφου