Όροι & Προϋποθέσεις για το δικαίωμα στη Δόμηση

Ημερομηνία διαξαγωγής: 27/03/2019
Εισηγητής:

Ελευθερία Ξυνομηλάκη

Περιγραφή: 

· Όροι και προϋποθέσεις για το δικαίωμα στη δόμηση
· Βασικές έννοιες των πράξεων που αφορούν κατα την διαδικασία ανέγερσης οικοδομών

Παρουσίαση: Όροι & Προϋποθέσεις για το δικαίωμα στη Δόμηση