Δασικοί Χάρτες

Ημερομηνία διαξαγωγής: 16/05/2019
Εισηγητές:

Λάμπρος Κιτσαράς Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ – δικηγόρος.

 Περιγραφή: