Επεμβάσεις σε Ιστορικές Κατασκευές: Ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού

Ημερομηνία διαξαγωγής: 15/04/2019
Εισηγητής:

Ελισάβετ Βιντζηλαίου  Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1977). Δρ Πολ. Μηχ. ΕΜΠ. Καθηγήτρια Κατασκευών Ω.Σ. και Τοιχοποιίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ω.Σ. (από το 2012). Διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα (π.χ. Προχωρημένη Μηχανική της Τοιχοποιίας, Τεκμηρίωση-Αποτίμηση-Τεχνικές Επεμβάσεων). Μέλος του ΚΣΝΜ από το 2010.

Περιγραφή: 

1. Μερικές υπομνήσεις από την Μηχανική της Τοιχοποιίας
2. Η σημασία της τεκμηρίωσης (του φέροντος οργανισμού και της συμπεριφοράς)
3. Η προσομοίωση και οι αριθμητικές αναλύσεις ως εργαλεία αποτίμησης
4. Μερικές τεχνικές επέμβασης και η αποτελεσματικότητά τους.

Παρουσιάσεις: