Η διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος και των επενδύσεων

Ημερομηνία διαξαγωγής: 15/05/2019
Εισηγητές:

Σπύρος Παπαγρηγορίου

 Περιγραφή:

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται, αξιολογούνται και σχολιάζονται τα κύρια μελετητικά εργαλεία που προβλέπει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία και αφορούν την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και σχεδίων και προγραμμάτων. Ειδικότερα, εξετάζονται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, καθώς και σειρά άλλων σχετικών ρυθμίσεων.
Στο σεμινάριο θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να θέσουν ερωτήσεις και προβληματισμούς που θα συζητηθούν.

Παρουσίαση