Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτήρια & Έργα Υποδομής με βάση την Επιτελεστικότητα (ΚΑΝΕΠΕ / ΕΝ 1998-3)

Ημερομηνία διαξαγωγής: 09/05/2019
Εισηγητές:

Δημήτριος Μπάρος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός
Βασίλειος Μπαρδάκης, Δρ Πολιτικός Μηχανικός

Περιγραφή: 

1. Γενικές Αρχές – Κανονιστικό Πλαίσιο (ΚΑΝΕΠΕ / ΕΝ 1998-3)
2. Κανονική Τεκμηρίωση (≠ ερήμην )
3. Μέθοδοι Ανάλυσης
4. FAQ – Συχνές Ερωτήσεις όπως απαντήθηκαν από την επιτροπή ΟΑΣΠ (ΤΕΕ/ΣΠΜΕ)
5. Τεχνικές Επισκευών & Ενισχύσεων
6. Παραδείγματα Μελετών

Παρουσιάσεις:

Παρουσίαση Δ.Μπάρος
Παρουσίαση Β. Μπαρδάκης