Ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών

 

Ημερομηνία διαξαγωγής: 27/06/2019
Εισηγητές:

Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κλαίρη Δήμα, Αλεξάνδρα Ματάλα – Στελέχη ΤΕΕ