Ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών, 2ος κύκλος

 

Ημερομηνία διαξαγωγής: 18/07/2019
Εισηγητές:

Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κλαίρη Δήμα, Αλεξάνδρα Ματάλα – Στελέχη ΤΕΕ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ