Κτηματολόγιο – Τοπογραφικά Διαγράμματα – 2ος κύκλος (επαναληπτικό)

 

Ημερομηνία διαξαγωγής: 16/10/2019
Εισηγητές:

Ανδρουλάκη Δέσποινα   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. – MSc Γεωπληροφορική Ε.Μ.Π.
2003 – σήμερα: Στέλεχος του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΛΟΓΙΟ
2012 – 2015: Ειδικός Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ

Καλογιαννάκης Μιχάλης   Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ, Αντιπρόεδρος CLGE, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. – MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων – Αδειούχος Χειριστής ΣΜηΕΑ, Ελεύθερος επαγγελματίας

Περιγραφή:

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει δύο ενότητες με τα παρακάτω περιεχόμενα:

  • Νομοθεσία, τεχνικές προδιαγραφές, περιεχόμενο σε σχέση με την εκάστοτε χρήση και ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων.
  • Ο ρόλος του ιδιώτη μηχανικού στο στάδιο κτηματογράφησης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ