Τα όρια των ευθυνών Μηχανικών κατά τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017 (Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος) – 2ος κύκλος (επαναληπτικό)

 

Ημερομηνία διαξαγωγής: 23/09/2019
Εισηγητές:

Κωνσταντίνος Καρατσώλης   Δικηγόρος

Περιγραφή:

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ