Σύστημα εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 και για την προστασία των Μελών του ΤΕΕ, θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω e-mail.
Γ
ια το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης στην ηλ. διεύθυνση mitroo@central.tee.gr


ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ