tee logo

Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: “Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων”

13/11/2013

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει στις 13 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα (Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων, στο κτίριο του Τομέα Μεταφορών και Δικτύων, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Παπάγου) ημερίδα με θέμα: «Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων».

Εδώ και δεκαετίες, στον τομέα των Δημοσίων Έργων, έχει παγιωθεί η αντίληψη σχετικά με την αδιαφάνεια, την «συναλλαγή» των εμπλεκομένων, στους στημένους διαγωνισμούς, τις ελλιπείς ή κακής ποιότητας μελέτες, τα κακότεχνα και πρόχειρα έργα, τις αναιτιολόγητες υψηλές εκπτώσεις και τελικά το κακό παραγόμενο αποτέλεσμα.

Η αντίληψη αυτή μαζί με τη γραφειοκρατία, την πολυπλοκότητα και τις ασάφειες της νομοθεσίας, σε συνθήκες πρωτόγνωρης και διαρκούς οικονομικής κρίσης, δίνει το έναυσμα στους κυβερνώντες για συνεχή μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την ιδιωτικοποίηση των πάντων.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος οφείλει – καθώς αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές το αδιέξοδο της υφιστάμενης κατάστασης – με αυτοκριτική, να προχωρήσει στη διατύπωση δέσμης προτάσεων και τροποποιήσεων, χρονικά ιεραρχημένων που να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, να προτάσσουν την ασφάλεια των πολιτών και να λαμβάνουν υπόψη τους τις πραγματικές συνθήκες, την προσαρμοστικότητα και τα αντανακλαστικά όλων των εμπλεκομένων, ώστε να υπάρχει πραγματικό αποτέλεσμα, σε πραγματικό χρόνο.  Οι προτάσεις του ΤΕΕ, θα πρέπει να περιλαμβάνουν το συνολικό σύστημα Παραγωγής Δημοσίων Έργων καθώς όλες οι παρεμβάσεις για να είναι ουσιαστικές και αποτελεσματικές οφείλουν να διέπονται από μια ολιστική θεώρηση του προβλήματος.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας, οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες και να προβεί σε δράσεις. Για το λόγο αυτό διοργανώνει τη συγκεκριμένη ημερίδα με την παρακάτω θεματολογία:.

  1.       Αποτίμηση Εφαρμογής του Υφιστάμενου Θεσμικού Πλαισίου για τους τομείς των Μελετών και των Κατασκευών Έργων.
  • Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης.
  • Μορφές δημοσίων έργων
  • Παθογένειες του συστήματος.
  • Ανάλυση Προβλημάτων – Αναγνώριση και αιτιολόγηση των αιτίων.

Στόχος του υπόψη άξονα είναι η ανάλυση των προβλημάτων και των υφιστάμενων παθογενειών ώστε να αποτελέσουν βάσεις για την ανάπτυξη προτάσεων.

2.      Παρουσίαση Συστημάτων Παραγωγής Δημοσίων Έργων – Διεθνής Εμπειρία.

  • Ανάπτυξη συστημάτων από τον διεθνή χώρο.
  • Ανάλυση Προβλημάτων – Παθογενειών.
  • Εντοπισμός «καλών πρακτικών».

Στόχος είναι η αποκόμιση των χρήσιμων στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ελληνική πραγματικότητα αλλά και η αποφυγή στοιχείων που παρουσιάζουν προβλήματα κατά την εφαρμογή σε ένα διεθνές περιβάλλον.

3.      Φιλοσοφία Παραγωγής Δημοσίων Έργων

Υπάρχουν αρκετά θέματα στα οποία οφείλει να απαντήσει η κοινωνία αναφορικά με τις προσδοκίες της από το ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ, όπως η χρησιμότητα και το κόστος του. Μέσα από τα ερωτήματα δομείται το μοντέλο Π.Δ.Ε. που θα έπρεπε να εφαρμοστεί στην σύγχρονη πραγματικότητα.

Οι άξονες της ενότητας είναι :

–         Επιλογή και Ιεράρχηση Έργων – Η σχέση Πολιτικής Ηγεσίας και Τεχνικής Ηγεσίας.

–         Η σχέση μεταξύ Κεντρικών και Περιφερειακών δομών.

–         Η σχέση μεταξύ Κεντρικών, Περιφερειακών και Δημοτικών έργων.

–         Παρακολούθηση και Έλεγχος Έργων. Η σχέση των ελεγκτικών μηχανισμών με τους φορείς παραγωγής έργων.

–         Προετοιμασία και ωρίμανση έργων και δράσεων. Η σχέση μεταξύ της επιθυμητής δράσης και της κοστολόγησης .

–         Καταλογισμός αστοχιών και ανάληψη κόστους – ρίσκου αποκατάστασης.

–         Η αρχή του ποιοτικού έργου και η διαμόρφωση συνείδησης στους παραγωγούς.

–         Ενιαίο ή προσαρμοσμένο θεσμικό πλαίσιο.

4.      Αλλαγή ή βελτίωση του Συστήματος Παραγωγής Δ.Ε.

Η αλλαγή ή η βελτίωση ενός συστήματος σχετίζεται με τον χρονικό ορίζοντα αναφοράς καθώς επίσης και με τα προβλήματα οργάνωσης της μετάβασης στην εκάστοτε νέα κατάσταση.

–         Υφιστάμενοι Πόροι στην Παραγωγή Δ.Ε..

–         Βραχυχρόνιες ρυθμίσεις – βελτιώσεις.

–         Μεσοπρόθεσμες ρυθμίσεις – αλλαγές ή νέο σύστημα.

–         Προτάσεις ολιστικής προσέγγισης στην Π.Δ.Ε.

5 .     Συμπεράσματα

Σημαντικό τμήμα της ημερίδας αλλά και δείκτης της επιτυχίας της αποτελεί η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για το ΤΕΕ στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει αναλάβει στο αμέσως προσεχές διάστημα.

 Πληροφορίες :

Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου,

τηλ. 210-3291252-4, e-mail: sci-work@central.tee.gr

 

 

Διοργανωτής

ΤΕΕ

Χώρος Διεξαγωγής

Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Παπάγου,
+ Χάρτης Google