Ενημέρωση σχετικά με την μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (BIM)


Τελευταία νέα

Ερωτηματολόγιο για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, προσκαλεί τους επαγγελματίες εργαζόμενους στον χώρο των κατασκευών και μελετών στη συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου με σκοπό την ανάλυση της ετοιμότητας του κλάδου για το Building Informatio

Διαγωνισμός EU BIM for Building Renovation

Ο διαγωνισμός EU BIM for Building Renovation, θα λάβει χώρα από τις 21 Ιουνίου 2021 εώς τις 21 Ιανουαρίου 2022. Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 21 Οκτωβρίου 2021. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η χρήση εργαλείων BIM που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΒΙΜ Spee

Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ‘EU BIM for Building Renovation’

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος  BIM-SPEED, προσκαλεί αρχιτέκτονες, μηχανικούς, επαγγελματίες του κλάδου των κατασκευών και φοιτητές να συμμετάσχουν στο Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό  που διοργανώνει με τίτλο  “EU BIM for Building Renovation “. Η πρόκληση του Δι

Υπολογίζοντας κόστη και οφέλη της χρήσης ΒΙΜ (BUILDING INFORMATION MODELING – Μοντελοποίηση Κατασκευαστικών Πληροφοριών) στους Δημόσιους Διαγωνισμούς

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας Το ευρωπαϊκό οικοσύστημα της κατασκευής βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκληρού αλλά και πολλά υποσχόμενου συνόλου οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων. Ως ένα από τα 14 βιομηχανικά οικοσυστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνο για σχεδόν το

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DigiPLACE

Στη σύγχρονη οικονομία η ψηφιοποίηση αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας. Διάφορες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί που στοχεύουν στην ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διάφορα έργα έχουν δημιουργηθεί με στό

HORIZON 2020 BIM – SPEED

Ένας μεγάλος αριθμός των κτιρίων που υπάρχουν σήμερα έχουν κατασκευαστεί πρίν από το 1990 που σημαίνει ότι χρήζουν ανακαίνισης. Το δεδομένο αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κοινωνία μας ενδιαφέρεται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής, οδηγεί στη μεγάλη π

DigiPLACE

Το πρόγραμμα DigiPLACE έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο, αρχιτεκτονικής αναφοράς, για μια ψηφιακή βιομηχανική πλατφόρμα προκειμένου να καταστεί δυνατή συύνδεση των υφιστάμενων εθνικών εφαρμογών BIM. Το έργο έχει χρηματοδότηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διαρκέσει 18 μή

Εγχειρίδιο για την υιοθέτηση της μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών από τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα

Η μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (Building Information Modelling, BIM) βρίσκεται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου των κατασκευών και του δομημένου περιβάλλοντος.

Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκού Κατασκευαστικού Τομέα – Το μοντέλο ΒΙΜ στον Ευρωπαϊκό Κατασκευαστικό Τομέα

O κλάδος των κατασκευών στα κράτη μέλη της ΕΕ έχει υιοθετήσει σταδιακά ψηφιακά καινοτομίες, με το BIM να πρωτοπόρεί. Ωστόσο, η πρόοδος στην ΕΕ28 ήταν ετερογενής, με ορισμένες χώρες να προχωρούν στη διαδικασία ψηφιοποίησης πιο γρήγορα από άλλες.