Ενημέρωση σχετικά με την μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (BIM)


Τελευταία νέα

Οδηγός για το ΒΙΜ (Business Information Modeling ), με τίτλο « Introduction to BIM »

Το ACE-CAE (Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης) εξέδωσε οδηγό για το ΒΙΜ (Building Information  Modeling ), με τίτλο « Introduction to BIM » γραμμένο από τον Peter Sorensen με την υποστήριξη του Jürgen Lintner.