ΚΕΝΑΚ-Ενεργειακή Επιθεώρηση – Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης – Κτίρια nZEB για αρχάριους

Ημερομηνία διαξαγωγής: 18/3/2019 & 21/3/2019
Εισηγητές:

Λάσκος Κωνσταντίνος   Πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ., σύμβουλος ενεργειακού σχεδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περιγραφή: Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα παρουσιαστεί η εθνική νομοθεσία που διέπει τις μελέτες ενεργειακής απόδοσης νέων και ανακαινιζόμενων κτιρίων, και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις. Θα αναλυθούν και θα συζητηθούν οι βασικές αρχές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και των σχετικών Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ. Θα παρουσιαστεί το εθνικό λογισμικό βάσης ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Τέλος, θα επιλυθεί ένα παράδειγμα ενεργειακής επιθεώρησης.
Το σεμινάριο είναι διάρκειας 8 ωρών και απευθύνεται σε  μελετητές/επιθεωρητές με μικρή έως καθόλου εμπειρία σε σχετικά θέματα.

Παρουσιάσεις:

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Μεθοδολογία
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Νομοθεσία

Βιντεο:

1η ημέρα: