Αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Τάσεις και Προοπτικές

 

Ημερομηνία διαξαγωγής: 19/06/2019
Εισηγητές:

Θεόδωρος Κωνσταντακόπουλος REV, MRICS, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ε.

Πατρίτσια Δρακούλη REV, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Γεν. Γραμματέας ΕΛ.Ι.Ε.
Η Πατρικία Δρακούλη διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο του real estate και των πραγματογνωμοσυνών, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των εκτιμήσεων και των ασφαλιστικών θεμάτων σε σχέση με πραγματογνωμοσύνες. Η εμπειρία της αφορά τόσο στη λιανική τραπεζική όσο και στην τραπεζική επιχειρήσεων, έχοντας συνεργαστεί με τραπεζικούς οργανισμούς, όπως Εθνική Τράπεζα, Eurobank EFG, Millenium Bank,Novabank, Εμπορική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Συνεταιριστικές Τράπεζες, Πανελλήνια κλπ. στον τομέα των εκτιμήσεων ακινήτων. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία εκτιμήσεων ακινήτων, ιδιωτών, για επενδυτικούς σκοπούς.
Στον τομέα των ασφαλιστικών έχει ασχοληθεί με την επιθεώρηση και εκτίμηση, πριν από την ανάληψη κινδύνων, κατά κύριο λόγο κτιρίων και εγκαταστάσεων, που άπτονται της ειδικότητας της, όσο και εν γένει όλων των κλάδων περιουσίας καθώς και των πραγματογνωμοσυνών, μετά την επέλευση του κινδύνου.
Είναι Γενικός Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Λ.Ι.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής).
Από το 2013 είναι στέλεχος του Τομέα τεχνικών αξιολογήσεων της Εθνικής Τράπεζας (εσωτερική ελέγκτρια εκτιμήσεων συνεργατών).
Έχει τελειώσει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., με ειδικότητα Υδραυλικού και είναι Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια κατά TEGOVA (REV) και πιστοποιημένη εκτιμήτρια του Υπουργείου Οικονομικών.

Κωνσταντίνος Γατής MRICS, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc
Ο Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακινήτων, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ και στο Herriot-Watt (UK). Δρα ενεργά στην Ελληνική Κτηματαγορά από το 2012, έχει πραγματοποιήσει πληθώρα εκτιμήσεων ακινήτων σε όλη την Ελλάδα και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα σχετικά με την ακίνητη περιουσία. Είναι ενεργό μέλος του RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors), του ΣΕΚΕ, του ΤΕΕ και του Society of Property Researchers (UK). Επιπρόσθετα, ο Κωνσταντίνος αποτελεί επιστημονικό συνεργάτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα εκτίμησης και διαχείρισης ακινήτων. Στο παρελθόν ο Κωνσταντίνος διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εκτιμητικής εταιρείας Solum Property Solutions, ενώ σήμερα αποτελεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας έρευνας και τεχνολογίας για την αγορά ακινήτων, Property Market Technologies.

 Περιγραφή:

Το σεμινάριο επιχειρεί να αναδείξει τις τάσεις της ελληνικής αγοράς ακινήτων σήμερα καθώς και τις προοπτικές της. Η αγορά του real estate ασκεί αναμφισβήτητα σημαντική επίδραση στην ελληνική οικονομία, συνεπώς η παρακολούθηση και η ανάλυση των τάσεων της αγοράς αυτής είναι απαραίτητη. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται έντονες μεταβολές στις άξιες των ακινήτων ενώ παράλληλα εμφανίζονται νέοι τύποι και μορφές εκμετάλλευσης ακινήτων που κυρίως σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο. Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια εποπτική εικόνα της κτηματαγοράς, να εξοικειωθούν με τις νέες αυτές μορφές που παρουσιάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εκτιμητές Ακίνητης Περιουσίας, Μηχανικούς όλων των Ειδικοτήτων και Στελέχη Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Κατασκευαστικών Εταιρειών, Εταιρειών Διαχείρισης Ακινήτων και Εκτιμητικών Εταιρειών κλπ. που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Σκοπός:

Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις τάσεις και τις προοπτικές της ελληνικής κτηματαγοράς καθώς και να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων και ανάλυση τυχόν προβληματισμών για την πορεία του real estate στην Ελλάδα.

Εισηγήσεις:

«Η εικόνα της ελληνικής κτηματαγοράς το 2018», Π. Δρακούλη/Θ. Κωνσταντακόπουλος

«Κατοικίες vs Ξενοδοχεία κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης», Κ. Γατής

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ