tee logo

To ΤΕΕ στηρίζει τη διαρκή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Μηχανικών μελών του ΤΕΕ Αναγνωρίζοντας ότι το συστηματικό και δια βίου upskilling (αναβάθμιση δεξιοτήτων) και reskilling (απόκτηση νέων δεξιοτήτων για νέα απασχόληση) των Ελλήνων Μηχανικών είναι το πλέον βασικό εργαλείο για να αποκτήσει ο κλάδος και οι επαγγελματίες του ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εντός αλλά και εκτός συνόρων αγορά και με αφορμή την ανακήρυξη του 2023 ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, το ΤΕΕ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διοργάνωσης σειράς ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικών εργαστηρίων. Τα επιμορφωτικά εργαστήρια απευθύνονται σε όλους τους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, απασχολούμενων στον ιδιωτικό ή  δημόσιο τομέα από διαφορετικά υπόβαθρα, επίπεδα εμπειρίας και κλάδους.

Η θεματολογία των εργαστηρίων και το επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό, που θα λάβουν ηλεκτρονικά οι συμμετέχοντες, έχει καταρτιστεί, ώστε να απαντά σε ζητήματα που θέτει για τους επαγγελματίες Μηχανικούς η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και την βιώσιμη οικονομία και ανάπτυξη, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα εργαστήρια είναι ειδικά σχεδιασμένα για Μηχανικούς και πραγματοποιούνται από εμπειρογνώμονες στα αντίστοιχα πεδία με κατανόηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές παρουσίασης, όπως εισηγήσεις, διαδραστικές συνεδρίες και μελέτες περιπτώσεων επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την τεχνική τους εξειδίκευση και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις. Στόχος είναι οι παρεχόμενες γνώσεις να έχουν άμεση εφαρμογή στην εργασιακή καθημερινότητα των επαγγελματιών. Για αυτό το λόγο, μετά την ολοκλήρωση κάθε εργαστηρίου, θα υπάρχει και ειδικό ηλεκτρονικό κανάλι, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό των εργαστηρίων (παρουσιάσεις κ.ό.κ.), σε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που ανακύπτουν (FAQ), σε προτεινόμενη βιβλιογραφία και σε διαδραστικά ερωτηματολόγια προς ανατροφοδότηση και βελτίωση της δράσης. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω επικοινωνίας με τους εισηγητές/εμπειρογνώμονες του αντίστοιχου πεδίου.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα αμεσότερης επαφής με τους εισηγητές, την ευκαιρία δικτύωσης με συναδέλφους, ενώ διευκολύνεται η αλληλεπίδραση με ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών Ο χώρος διεξαγωγής θα είναι οι εγκαταστάσεις του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα) κατά τις ώρες 16.00 -20.00. Η παρακολούθηση των εργαστηρίων θα γίνεται μετά από δωρεάν ηλεκτρονική προεγγραφή. Στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν το σύνολο του κάθε εργαστηρίου θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Δηλώστε συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα από τα επερχόμενα εργαστήρια σήμερα!

Τη διοργάνωση και τον συντονισμό όλων των επιμορφωτικών εργαστηρίων έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΤΕΕ.

  • Πρακτικές Πληροφορίες για τη συμμετοχή στα εργαστήρια

    Τα επιμορφωτικά εργαστήρια πραγματοποιούνται στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Σύνταγμα, Νίκης 4, 1ος όροφος). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η δωρεάν ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή αίτησης εγγραφής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ. Για λόγους προώθησης της επίκαιρης τεχνικής γνώσης, πέρα από τα μέλη του ΤΕΕ, θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών, σε κάποιο ποσοστό του συνόλου. Στις περιπτώσεις ενδιαφερόμενων για συμμετοχή φοιτητών, στο υποχρεωτικό πεδίο “Αριθμός Μητρώου ΤΕΕ” της αίτησης να συμπληρωθεί ο αριθμός 0 και απαραιτήτως να αποστέλλεται η βεβαίωση φοίτησης σε Πολυτεχνική Σχολή στο training-workshops@central.tee.gr. Για το κάθε εργαστήριο προβλέπονται περιορισμένες θέσεις συμμετεχόντων με όριο περίπου τις 120, για το λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μετά την υποβολή της αίτησης, θα εμφανίζεται μήνυμα που θα επιβεβαιώνει ότι αυτή καταχωρήθηκε. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής θα πραγματοποιείται σε επόμενο χρόνο με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Αν ο αιτών δεν λάβει το σχετικό μήνυμα, η θέση του στο εργαστήριο δεν είναι εξασφαλισμένη. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση κωλύματος ο αιτών θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα για τη μη συμμετοχή του, προκειμένου η θέση να καλυφθεί από τον επόμενο σε σειρά ενδιαφερόμενο. Σε διαφορετική περίπτωση το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τυχόν αίτησή του σε επόμενα επιμορφωτικά εργαστήρια. Βεβαίωση Παρακολούθησης θα δίνεται σε όσους το επιθυμούν κατόπιν δήλωσης στο παρουσιολόγιο. Η θεματολογία των επιμορφωτικών εργαστηρίων θα εμπλουτίζεται συνεχώς κατά τους επόμενους μήνες. Για τα εργαστήρια που θα υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αυτά θα επαναληφθούν σε νέες ημερομηνίες. Επιπλέον ενημέρωση σχετικά με κάθε εργαστήριο (θεματολογία, εισηγητές, φόρμα εγγραφής, υποστηρικτικό υλικό κλπ) παρέχεται μέσα από αυτή την σελίδα την οποία καλούνται να επισκέπτονται οι ενδιαφερόμενοι τακτικά. Τη διοργάνωση και τον συντονισμό όλων των επιμορφωτικών εργαστηρίων έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΤΕΕ. Επικοινωνία : training-workshops@central.tee.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023,

17:00 - 20:00

3 Ώρες

Online

Building Information Modeling – BIM (Εισαγωγικό)

Θα παρουσιαστεί η τεχνολογία BIM (Building Information Modeling) ως μια σύγχρονη διαδικασία υλοποίησης των έργων υποδομής (σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία) καθώς και άλλα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές, που συμβάλλουν στην επιτάχυνση του ρυθμού του ψηφιακού μετασχηματισμού του κατασκευαστικού κλάδου.

 

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023,

18:00 - 20:00

2 Ώρες

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ

Climate talks: Engineers in a Changing World

Το Εργαστήριο αυτό διοργανώνεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αφορμή τη φιλοξενία από το ΤΕΕ στην Αθήνα, της Περιφερειακής Συνάντησης Νότου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ενώσεων Μηχανικών, ENGINEERS EUROPE, στην οποία το ΤΕΕ είναι Εθνικό Μέλος.

Το Εργαστήριο θα περιλαμβάνει διαλέξεις και συζητήσεις και προγραμματίζεται για την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, 18:00 – 20:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος).

Με ομιλίες από διακεκριμένους στο πεδίο τους εμπειρογνώμονες, αναμένεται να προσεγγιστεί το κρίσιμο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και θέματα, όπως η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων, τα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων των στρατηγικών προσαρμογής και της θωράκισης έναντι των φυσικών καταστροφών.

 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (παρουσιάσεις, υλικό)

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 Διεθνές Συμπόσιο: Αειφορία στις υποδομές – Sustainability and Infrastructure

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 Building Information Modeling – BIM 

Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 ESG Κριτήρια: Βιώσιμες και ενεργειακά ουδέτερες πόλεις

Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 Πρόσβαση στους πόρους της ΕΕ – Διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία: Horizon Europe

Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 Building Information Modeling – BIM  (2η ημερομηνία)

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 Building Information Modeling – BIM  (3η ημερομηνία)

Τρίτη 30 Μαΐου 2023 Σεισμική ακολουθία 6ης Φεβρουαρίου στην Τουρκία: Γεωτεχνικές Αστοχίες και επιπτώσεις στις κατασκευές

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 ESG Κριτήρια: Βιώσιμες και ενεργειακά ουδέτερες πόλεις (2η ημερομηνία)

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 Πρόσβαση στους πόρους της ΕΕ – Διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία: Horizon Europe (2η ημερομηνία)

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 Building Information Modeling – BIM (4η ημερομηνία)

Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023 ESG Κριτήρια: Βιώσιμες και ενεργειακά ουδέτερες πόλεις (3η ημερομηνία)

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 (International Online Workshop) Lessons learnt after the Feb 6th earthquake sequence in Turkiye. The Hellenic Reconnaissance Mission of April 21-25

Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 (Online Workshop)  Πρόσβαση στους πόρους της ΕΕ – Διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία: Horizon Europe (3η Ημερομηνία)