tee logo

To ΤΕΕ στηρίζει τη διαρκή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Μηχανικών μελών του ΤΕΕ Αναγνωρίζοντας ότι το συστηματικό και δια βίου upskilling (αναβάθμιση δεξιοτήτων) και reskilling (απόκτηση νέων δεξιοτήτων για νέα απασχόληση) των Ελλήνων Μηχανικών είναι το πλέον βασικό εργαλείο για να αποκτήσει ο κλάδος και οι επαγγελματίες του ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εντός αλλά και εκτός συνόρων αγορά και με αφορμή την ανακήρυξη του 2023 ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, το ΤΕΕ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διοργάνωσης σειράς ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικών εργαστηρίων. Τα επιμορφωτικά εργαστήρια απευθύνονται σε όλους τους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, απασχολούμενων στον ιδιωτικό ή  δημόσιο τομέα από διαφορετικά υπόβαθρα, επίπεδα εμπειρίας και κλάδους.

Η θεματολογία των εργαστηρίων και το επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό, που θα λάβουν ηλεκτρονικά οι συμμετέχοντες, έχει καταρτιστεί, ώστε να απαντά σε ζητήματα που θέτει για τους επαγγελματίες Μηχανικούς η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και την βιώσιμη οικονομία και ανάπτυξη, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα εργαστήρια είναι ειδικά σχεδιασμένα για Μηχανικούς και πραγματοποιούνται από εμπειρογνώμονες στα αντίστοιχα πεδία με κατανόηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές παρουσίασης, όπως εισηγήσεις, διαδραστικές συνεδρίες και μελέτες περιπτώσεων επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν την τεχνική τους εξειδίκευση και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις. Στόχος είναι οι παρεχόμενες γνώσεις να έχουν άμεση εφαρμογή στην εργασιακή καθημερινότητα των επαγγελματιών. Για αυτό το λόγο, μετά την ολοκλήρωση κάθε εργαστηρίου, θα υπάρχει και ειδικό ηλεκτρονικό κανάλι, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό των εργαστηρίων (παρουσιάσεις κ.ό.κ.), σε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που ανακύπτουν (FAQ), σε προτεινόμενη βιβλιογραφία και σε διαδραστικά ερωτηματολόγια προς ανατροφοδότηση και βελτίωση της δράσης. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω επικοινωνίας με τους εισηγητές/εμπειρογνώμονες του αντίστοιχου πεδίου.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα αμεσότερης επαφής με τους εισηγητές, την ευκαιρία δικτύωσης με συναδέλφους, ενώ διευκολύνεται η αλληλεπίδραση με ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών Ο χώρος διεξαγωγής θα είναι οι εγκαταστάσεις του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα) κατά τις ώρες 16.00 -20.00. Η παρακολούθηση των εργαστηρίων θα γίνεται μετά από δωρεάν ηλεκτρονική προεγγραφή. Στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν το σύνολο του κάθε εργαστηρίου θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Δηλώστε συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα από τα επερχόμενα εργαστήρια σήμερα!

Τη διοργάνωση και τον συντονισμό όλων των επιμορφωτικών εργαστηρίων έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΤΕΕ.

  • Πρακτικές Πληροφορίες για τη συμμετοχή στα εργαστήρια

    Τα επιμορφωτικά εργαστήρια πραγματοποιούνται στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Σύνταγμα, Νίκης 4, 1ος όροφος). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η δωρεάν ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή αίτησης εγγραφής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ. Για λόγους προώθησης της επίκαιρης τεχνικής γνώσης, πέρα από τα μέλη του ΤΕΕ, θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε φοιτητές των Πολυτεχνικών Σχολών, σε κάποιο ποσοστό του συνόλου. Στις περιπτώσεις ενδιαφερόμενων για συμμετοχή φοιτητών, στο υποχρεωτικό πεδίο “Αριθμός Μητρώου ΤΕΕ” της αίτησης να συμπληρωθεί ο αριθμός 0 και απαραιτήτως να αποστέλλεται η βεβαίωση φοίτησης σε Πολυτεχνική Σχολή στο training-workshops@central.tee.gr. Για το κάθε εργαστήριο προβλέπονται περιορισμένες θέσεις συμμετεχόντων με όριο περίπου τις 120, για το λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μετά την υποβολή της αίτησης, θα εμφανίζεται μήνυμα που θα επιβεβαιώνει ότι αυτή καταχωρήθηκε. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής θα πραγματοποιείται σε επόμενο χρόνο με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Αν ο αιτών δεν λάβει το σχετικό μήνυμα, η θέση του στο εργαστήριο δεν είναι εξασφαλισμένη. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση κωλύματος ο αιτών θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα για τη μη συμμετοχή του, προκειμένου η θέση να καλυφθεί από τον επόμενο σε σειρά ενδιαφερόμενο. Σε διαφορετική περίπτωση το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τυχόν αίτησή του σε επόμενα επιμορφωτικά εργαστήρια. Βεβαίωση Παρακολούθησης θα δίνεται σε όσους το επιθυμούν κατόπιν δήλωσης στο παρουσιολόγιο. Η θεματολογία των επιμορφωτικών εργαστηρίων θα εμπλουτίζεται συνεχώς κατά τους επόμενους μήνες. Για τα εργαστήρια που θα υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αυτά θα επαναληφθούν σε νέες ημερομηνίες. Επιπλέον ενημέρωση σχετικά με κάθε εργαστήριο (θεματολογία, εισηγητές, φόρμα εγγραφής, υποστηρικτικό υλικό κλπ) παρέχεται μέσα από αυτή την σελίδα την οποία καλούνται να επισκέπτονται οι ενδιαφερόμενοι τακτικά. Τη διοργάνωση και τον συντονισμό όλων των επιμορφωτικών εργαστηρίων έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΤΕΕ. Επικοινωνία : training-workshops@central.tee.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024,

09:00 - 14:00

5 Ώρες

Αιθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ

WORKSHOP - Εργαλειοθήκη Ψηφιακών Αδειών Οικοδόμησης για Δημόσιες Αναθέτουσες Αρχές. Σύνδεση με την Υιοθέτηση της BIM

Εργαλειοθήκη Ψηφιακών Αδειών Οικοδόμησης για Δημόσιες Αναθέτουσες Αρχές. Σύνδεση με την Υιοθέτηση της BIM
Εκ μέρους του Συμβουλίου Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Εκτελεστικού Φορέα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EISMEA) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης DG GROW) υλοποιείται ένα σημαντικό ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κατασκευαστικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού έργου έχει εκπονηθεί ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, σχεδιασμένο ειδικά για το προσωπικό των Δήμων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε ένα σύστημα Ψηφιακών Αδειών Κατασκευής βασισμένο στο BIM. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα παρουσιαστούν τα κύρια οφέλη και οι προκλήσεις για την ψηφιακή υιοθέτηση των συστημάτων άδειας κατασκευής, καθώς και θα προβληθούν καλές πρακτικές.

Η συμμετοχή των Μηχανικών που εργάζονται στους Δήμους σε αυτή την εκπαιδευτική πρωτοβουλία, βοηθά στην κατανόηση πανευρωπαϊκά, των διαφορετικών επιπέδων ωριμότητας του ψηφιακού μετασχηματισμού, προωθεί την εξέλιξή τους, επιτρέπει την κατανόηση των αναμενόμενων οφελών για τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, προσφέρει την ευκαιρία για ενημέρωση σχετικά με τις πρωτοποριακές πρακτικές που υιοθετούν οι πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα εντός και εκτός της Ε.Ε.

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024,

17:00 - 20:00

3 Ώρες

Αιθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ

WORKSHOP - BIM Execution Plan και αρχές του ΒΙΜ Προτύπου ISO-19650

Τα επιτυχημένα Εργαστήρια με θέμα τη BIM (Building Information Modeling) τα οποία πραγματοποιήθηκαν και κάλυψαν τις βασικές αρχές και λειτουργίες της BIM, συνεχίζονται με ακόμα πιο εξειδικευμένο περιεχόμενο.

Η προσθήκη των «προχωρημένων» εργαστηρίων BIM θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μια πιο ολοκληρωμένη γνώση για τη χρήση της BIM, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του BIM Execution Plan και της χρήσης του διεθνούς προτύπου ISO-19650.

Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα πώς να σχεδιάσουν τις εργασίες μέσω της BIM, πώς να διαχειριστούν αλλά και πώς να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά και συνεργατικά τα σύνολα δεδομένων στη BIM.

 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (παρουσιάσεις, υλικό)

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024  Βιωσιμότητα και Βιομηχανία. Αξιολόγηση με προοπτικές για το περιβάλλον και την κοινωνία. Δυναμική και προκλήσεις

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 BIM Execution Plan και αρχές του ΒΙΜ Προτύπου ISO-19650

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 Βιωσιμότητα και Βιομηχανία. Αξιολόγηση με προοπτικές για το περιβάλλον και την κοινωνία. Δυναμική και προκλήσεις

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 BIM Execution Plan και αρχές του ΒΙΜ Προτύπου ISO-19650

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 Βιωσιμότητα και Βιομηχανία. Αξιολόγηση με προοπτικές για το περιβάλλον και την κοινωνία. Δυναμική και προκλήσεις

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 BIM Execution Plan και αρχές του ΒΙΜ Προτύπου ISO-19650

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 ESG κριτήρια – Κλιματικό Σύμφωνο των Πόλεων – Τεχνικές Ομάδες Γειτονιάς

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 Climate talks: Engineers in a Changing World

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 Building Information Modeling – BIM (Εισαγωγικό)

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 Διεθνές Συμπόσιο: Αειφορία στις υποδομές – Sustainability and Infrastructure

Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 (Online Workshop)  Πρόσβαση στους πόρους της ΕΕ – Διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία: Horizon Europe (3η Ημερομηνία)

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 (International Online Workshop) Lessons learnt after the Feb 6th earthquake sequence in Turkiye. The Hellenic Reconnaissance Mission of April 21-25

Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023 ESG Κριτήρια: Βιώσιμες και ενεργειακά ουδέτερες πόλεις (3η ημερομηνία)

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 Building Information Modeling – BIM (4η ημερομηνία)

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 Πρόσβαση στους πόρους της ΕΕ – Διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία: Horizon Europe (2η ημερομηνία)

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 ESG Κριτήρια: Βιώσιμες και ενεργειακά ουδέτερες πόλεις (2η ημερομηνία)

Τρίτη 30 Μαΐου 2023 Σεισμική ακολουθία 6ης Φεβρουαρίου στην Τουρκία: Γεωτεχνικές Αστοχίες και επιπτώσεις στις κατασκευές

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 Building Information Modeling – BIM  (3η ημερομηνία)

Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 Building Information Modeling – BIM  (2η ημερομηνία)

Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 Πρόσβαση στους πόρους της ΕΕ – Διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία: Horizon Europe

Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 ESG Κριτήρια: Βιώσιμες και ενεργειακά ουδέτερες πόλεις

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 Building Information Modeling – BIM