Οδηγίες για την εγγραφή στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Εισαγωγή

Στο έγγραφο αυτό περιγράφεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης εξέτασης για τη λήψη Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Υποβολή αίτησης εγγραφής

Αρχικά ο υποψήφιος – χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα https://apps.tee.gr/examspublic/faces/examsPublicMain και επιλέγει “Εισαγωγή νέας αίτησης”. Συμπληρώνει τα στοιχεία του, πατάει στο “Επόμενο βήμα” και αφού εισάγει τον κωδικό οπτικής αναγνώρισης επιλέγει το “Αποστολή”.

 

 


Καταχώρηση Στοιχείων Υποψηφίου

Στο σημείο αυτό, η αίτηση εγγραφής σας επαληθεύεται από το προσωπικό του ΤΕΕ για την ορθότητά της.

Μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση της αίτησης εγγραφής σας από το προσωπικό του ΤΕΕ θα λάβετε το ακόλουθο email το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό για την πρώτη σας σύνδεση:

Παρακαλούμε ακολουθείστε τον σύνδεσμο για υποβολή αίτησης εξέτασης ΤΕΕ: https://apps.tee.gr/exams/faces/examsAppMain
Username : exams——
Password : *********

 

Συνδέεστε στη διεύθυνση https://apps.tee.gr/exams/faces/examsAppMain με τους κωδικούς που έχετε λάβει στο email σας, επιλέγετε το σύνδεσμο ” Επεξεργασία Στοιχείων Υποψηφίου” και στη συνέχεια καταχωρείτε τα προσωπικά σας στοιχεία συμπληρώνοντας τις ενότητες

 1. Βασικά Στοιχεία Υποψηφίου
 2. Στοιχεία Επικοινωνίας
 3. Ειδικότητα
 4. Γλώσσες

Αφού συμπληρώσετε τις παραπάνω ενότητες πατάτε στο “Αποθήκευση-Επιστροφή”

 

 


Υποβολή αίτησης εξέτασης

Για να υποβάλλετε μία αίτηση εξέτασης επιλέγετε από το κεντρικό μενού το σύνδεσμο «Επεξεργασία Αιτήσεων Υποψηφίου» και στην ενότητα «Αιτήσεις Υποψηφίου» και επιλέγετε το εικονίδιο , και μετά ΟΚ.

Για να προχωρήσετε στην αίτηση της εξέτασης απαιτείται η εξόφληση του Τέλος Χαρτοσήμου συνολικής αξίας 36 Ευρώ. Η εξόφληση του Τέλους Χαρτοσήμου μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

 • ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ή από το e-banking της εκάστοτε τράπεζας επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Κατηγορία Παραβόλου: Εξέταση χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, Tύπος Παραβόλου: Τέλος χαρτοσήμου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
 • Με προσέλευση σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. (Οικονομική Εφορία)

Κατόπιν στην ενότητα «Έγγραφα Αίτησης», ανεβάζετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση:

 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Ισοτιμίας (εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό)
 • Υπεύθυνη Δήλωση
 • Έντυπο αίτησης
 • Ψηφιακή Φωτογραφία
 • Τέλος Χαρτοσήμου συνολικής αξίας 36 εύρω
 • Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας
 • Περίληψη Διπλωματικής Εργασίας
 • Συμπληρωμένο το έντυπο εγγραφής MyTEE
 • Δήλωση Διάθεσης Προσωπικών Στοιχείων

Αφού ανεβάσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να εξοφλήσετε το τέλος της εξέτασης με τους ακόλουθους τρόπους:

 • με πληρωμή μέσω κάρτας από την επιλογή «Εξόφληση Ανταποδοτικού Τέλους με πιστωτική κάρτα» 
 • με Εντολή πληρωμής σε τράπεζα επιλέγοντας το εικονίδιο για να τυπώσετε το ειδοποιητήριο
  Η πληρωμή του τέλους γίνεται επιλέγοντας τον τύπο πληρωμής “ΤΕΕ Ποσοστό Ανταπόδοσης” από το αντίστοιχο μενού πληρωμών του e-banking της εκάστοτε τράπεζας:
 • Alpha bank: Νέα Συναλλαγή => Δημοσίου – Ταμείων => Επιμελητήρια => ΤΕΕ Ποσοστό Ανταπόδοσης
 • Τράπεζα Πειραιώς: Πληρωμές => Ανά κατηγορία => Σύλλογοι – Επιμελητήρια => ΤΕΕ – Ποσοστό Ανταπόδοσης
 • Εθνική Τράπεζα: Μεταφορές & Πληρωμές => Πληρωμή λογαριασμών & οφειών => ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ => Τ.Ε.Ε.-Ποσοστό Ανταπόδοσης
 • Eurobank: Νέα Συναλλαγή => Κατηγορίες συναλλαγών => Πληρωμές Οργανισμών => Δημόσιο => Τ.Ε.Ε. – Ποσοστό Ανταπόδοσης
Εάν η εξόφληση του τέλους της εξέτασης γίνει με χρέωση κάρτας, η κατάσταση της αίτησης φαίνεται άμεσα ως "Εξοφλημένη", ενώ αν η εξόφληση γίνει με εντολή πληρωμής σε τράπεζα μπορεί να χρειαστούν 2-3 εργάσιμες ημέρες μέχρι η εξόφληση να εμφανιστεί στο σύστημα.

Κατόπιν, υποβάλλετε την αίτησή σας, επιλέγοντας το κουμπί .
Επιλέγετε το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο επιθυμείτε να εξεταστείτε και στη συνέχεια πατάτε στο ΟΚ.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να παρακολουθείτε καθημερινά την Ενότητα “Μηνύματα Επικοινωνίας” καθώς ενδεχόμενες διορθώσεις ή συμπληρώσεις επί των δικαιολογητικών που μπορεί να ζητηθούν από το ΤΕΕ, αναρτώνται στον λογαριασμό του υποψηφίου στην συγκεκριμένη Ενότητα.