Οδηγίες για την εγγραφή στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Εισαγωγή

Στον οδηγό αυτόν περιγράφεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης εξέτασης για τη λήψη Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος. Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας και τη σωστή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, δείτε τις παρακάτω οδηγίες, καθώς και το βίντεο που ακολουθεί:

 

Υποβολή αίτησης χορήγησης κωδικών για πρόσβαση στο σύστημα

Αρχικά ο υποψήφιος – χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα:https://apps.tee.gr/examspublic/faces/examsPublicMain και επιλέγει “Εισαγωγή νέας αίτησης”. Συμπληρώνει τα στοιχεία του, πατάει στο “Επόμενο βήμα” και αφού εισάγει τον κωδικό οπτικής αναγνώρισης επιλέγει το “Αποστολή”.

Μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση της αίτησης εγγραφής από το ΤΕΕ,ο υποψήφιος λαμβάνει email το οποίο περιλαμβάνει τους κωδικούς για τη σύνδεσή του στο σύστημα.

 

Α. Καρτέλα καταχώρησης Στοιχείων Υποψηφίου

Συνδεόμαστε στη διεύθυνση: https://apps.tee.gr/exams/faces/examsAppMain με τους κωδικούς που έχουμε λάβει στο σχετικό email, επιλέγουμε το σύνδεσμο ” Επεξεργασία Στοιχείων Υποψηφίου” και στη συνέχεια καταχωρίζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία συμπληρώνοντας τις ενότητες:

 1. Βασικά Στοιχεία Υποψηφίου

Τα πεδία Αιτιατική Επωνύμου, Αιτιατική Ονόματος και Γενική Πατρωνύμου συμπληρώνονται όπως ακριβώς θα εμφανιστούν στην Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (πχ. στον ΑΝΤΩΝΑΚΟ ΙΑΣΟΝΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ χορηγείται η άδεια …)

Στο πεδίο ‘’ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ’’ συμπληρώνουμε τον τόπο γέννησης όπως ακριβώς αναγράφεται στην ταυτότητά μας.

Το πεδίο ‘’ΑΜΤΕΕ’’ συμπληρώνεται από όσους είναι ήδη μέλη ΤΕΕ και ενανέρχονται για απόδοση νέας ειδικότητας.

Στο πεδίο ‘’Προτιμητέο username’’ συμπληρώνουμε το πρόθεμα του email που χορηγείται σε όλα τα νέα μέλη από την Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ, μετά την επιτυχή τους εξέταση και την εγγραφή τους στο μητρώο του ΤΕΕ, το οποίο θα είναι της μορφής username@teemail.gr

 1. Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση της ενότητας ‘’Στοιχεία επικοινωνίας’’ (σωστή αναγραφή οδού και αριθμού, ακριβής Ταχυδρομικός Κώδικας και της Πόλη που αντιστοιχεί σε αυτόν τον ΤΚ) καθώς σε αυτή τη διεύθυνση θα αποσταλεί ταχυδρομικά φάκελος με την άδεια άσκησης επαγγέλματος και την κάρτα μέλους στους επιτυχόντες. Σε περίπτωση λάθους κατά την καταχώριση της διεύθυνσης ο φάκελος δεν θα παραδοθεί και υπάρχει κίνδυνος απώλειας.

 1. Ειδικότητα

Στο πεδίο επιλογής της Σχολής πατάμε το βελάκι στα δεξιά για να ανοίξει η λίστα και πατάμε Αναζήτηση. Επιλέγουμε Χώρα στη συνέχεια Πόλη και πατάμε πάλι Αναζήτηση. Από τη λίστα με τις σχολές που εμφανίζονται κάνουμε την επιλογή μας.

Στο πεδίο Ημερομηνία λήψης πτυχίου συμπληρώνουμε την ημερομηνία που αναγράφει το πιστοποιητικό σπουδών ή/και η αναλυτική βαθμολογία, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης σπουδών ή έκδοσης διπλωματικών εξετάσεων ή ανακήρυξης ως διπλωματούχου (η ημερομηνία ορκωμοσίας που αναγράφεται συνήθως στον πάπυρο, είναι τις περισσότερες φορές μεταγενέστερη της ημερομηνίας ανακήρυξης, αν και στα διπλώματα που χορηγούν ορισμένα ιδρύματα οι δύο ημερομηνίες συμπίπτουν).

 1. Γλώσσες

Συμπληρώνουμε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζουμε με σχετική επάρκεια.

Αφού συμπληρώσουμε τις παραπάνω ενότητες πατάτε στο “Αποθήκευση-Επιστροφή”.

 

Β. Υποβολή αίτησης εξέτασης

Για τη δημιουργία αίτησης επιλέγουμε από το κεντρικό μενού το σύνδεσμο ‘’Επεξεργασία Αιτήσεων Υποψηφίου’’ και στην ενότητα ‘’Αιτήσεις Υποψηφίου’’ και επιλέγουμε το εικονίδιο   και μετά ΟΚ.

 

Κατάσταση αίτησης εξέτασης

Η κατάσταση μιας αίτησης εξέτασης περνάει από 3 στάδια μέχρι την έγκρισή της από το ΤΕΕ:

 • Προσωρινή Αποθήκευση

Με τη δημιουργία της, πατώντας τον πράσινο σταυρό, η αίτηση εμφανίζεται προσωρινά αποθηκευμένη. Στο στάδιο αυτό, ο υποψήφιος μπορεί να εξοφλήσει τα ανταποδοτικά τέλη και να υποβάλει αρχεία.

 • Σε υποβολή

Με την εξόφληση του ανταποδοτικού και τη συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί της υποβολής και να αναβιβάσει το αίτημά του σε κατάσταση υποβολής, επιλέγοντας παράλληλα και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο επιθυμεί να δώσει εξετάσεις. Σε αυτό το στάδιο παραμένει μέχρι να εγκριθεί το αίτημά του από το ΤΕΕ, το οποίο καλείται να ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Οι εγκρίσεις στα αιτήματα των υποψηφίων δίνονται το συντομότερο δυνατό.

 • Εγκρίθηκε

Με την έγκριση από το ΤΕΕ, η κατάσταση της αίτησης εμφανίζει την ένδειξη:Εγκρίθηκε και ο υποψήφιος αναμένει την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας του προγράμματος των εξετάσεων, δέκα ημέρες τουλάχιστον μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, για τον ακριβή καθορισμό της ημερομηνίας και της ώρας που θα κληθεί για εξέταση.

 

Υποβολή Δικαιολογητικών

Στην ενότητα ‘’Έγγραφα Αίτησης’’, ανεβάζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση:

 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Ισοτιμίας (εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό)
 • Υπεύθυνη Δήλωση
 • Έντυπο αίτησης
 • Ψηφιακή Φωτογραφία
 • Τέλος Χαρτοσήμου συνολικής αξίας 36 ευρω
 • Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας
 • Διπλωματική Εργασία + Περίληψη αυτής
 • Έντυπο MyTEE με ΥΔ ιδιότητας ή μη Δημοσίου Υπαλλήλου
 • Δήλωση Διάθεσης Προσωπικών Στοιχείων

 

Για τη μορφή και το περιεχόμενο των παραπάνω δικαιολογητικών ανατρέχουμε στην προκήρυξη των εξετάσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας.

Όσοι επιλέξουν εξέταση βάσει της διπλωματικής τους εργασίας υποβάλλουν στα δικαιολογητικά εκτός της περίληψης και το σύνολο της εργασίας αυτής.

Όσοι επιλέξουν να κάνουν και τις 3 υπεύθυνες δηλώσεις (δικαιολογητικά 9, 11, και 12 της προκήρυξης) σε ένα έντυπο (δείτε πρότυπα e-ΕΝΤΥΠΑ) θα υποβάλουν το ίδιο και στις τρεις θέσεις των Υ.Δ. που ζητούνται από το σύστημα (Υπεύθυνη Δήλωση, ΥΔ Διπλωματικής και μαζί με Έντυπο Εγγραφής MyTee με το οποίο συνυποβάλλεται η Υ.Δ. για την ιδιότητα ή μη του Δ.Υ.). Δε χρειάζεται γνήσιο υπογραφής.

 

Πληρωμές

Το ποσό των 71,01 ευρώ(το οποίο περιλαμβάνει παράβολο συμμετοχής, δικαίωμα εγγραφής και συνδρομή πρώτου έτους) μπορεί να εξοφληθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • με πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας από την επιλογή «Εξόφληση Ανταποδοτικού Τέλους με πιστωτική κάρτα»
 • με Εντολή πληρωμής σε τράπεζα επιλέγοντας το εικονίδιο για να τυπώσετε το ειδοποιητήριο
  Η πληρωμή του τέλους γίνεται επιλέγοντας τον τύπο πληρωμής “ΤΕΕ Ποσοστό Ανταπόδοσης” από το αντίστοιχο μενού πληρωμών του e-banking της εκάστοτε τράπεζας:
 • Alpha bank: Νέα Συναλλαγή => Δημοσίου – Ταμείων => Επιμελητήρια => ΤΕΕ Ποσοστό Ανταπόδοσης
 • Τράπεζα Πειραιώς: Πληρωμές => Ανά κατηγορία => Σύλλογοι – Επιμελητήρια => ΤΕΕ – Ποσοστό Ανταπόδοσης
 • Εθνική Τράπεζα: Μεταφορές & Πληρωμές => Πληρωμή λογαριασμών & οφειλών => ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ => Τ.Ε.Ε.-Ποσοστό Ανταπόδοσης
 • Eurobank: Νέα Συναλλαγή => Κατηγορίες συναλλαγών => Πληρωμές Οργανισμών => Δημόσιο => Τ.Ε.Ε. – Ποσοστό Ανταπόδοσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η εξόφληση γίνει με χρέωση κάρτας, η κατάσταση της αίτησης αλλάζει σε “Εξοφλημένη” σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ αν η εξόφληση γίνει με εντολή πληρωμής σε τράπεζα μπορεί να χρειαστούν 2-3 εργάσιμες ημέρες μέχρι η εξόφληση να εμφανιστεί στο σύστημα. Σε αυτό το διάστημα δεν μπορεί να υποβληθεί η αίτηση.

 

Για την έκδοση της άδειας απαιτείται συμπληρωματικά και η εξόφληση ενός Τέλους Χαρτοσήμου συνολικής αξίας 36 Ευρώ. Η εξόφληση του Τέλους Χαρτοσήμου γίνεται πριν την υποβολή της αίτησης με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

 • ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ή από το e-banking της εκάστοτε τράπεζας επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Κατηγορία Παραβόλου: Εξέταση χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, Tύπος Παραβόλου: 1431 Τέλος χαρτοσήμου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.Το παράβολο εκδίδεται στο όνομα του υποψηφίου και αφού εξοφληθεί υποβάλλεται στο σύστημα το αντίγραφο ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ μαζί με την απόδειξη πληρωμής.
 • Με προσέλευση σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. (Οικονομική Εφορία)

Κατόπιν, υποβάλλουμε την αίτησή μας, επιλέγοντας το κουμπί .
Επιλέγουμε το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο επιθυμούμε να εξεταστούμε και στη συνέχεια πατάμε στο ΟΚ.

 

Μηνύματα Επικοινωνίας

 Μετά την υποβολή της αίτησής του θα πρέπει ο υποψήφιος να παρακολουθεί καθημερινά την Ενότητα “Μηνύματα Επικοινωνίας” καθώς ενδεχόμενες διορθώσεις ή συμπληρώσεις επί των δικαιολογητικών που μπορεί να ζητηθούν από το ΤΕΕ, αναρτώνται στον λογαριασμό του υποψηφίου στην συγκεκριμένη Ενότητα. Μόλις προχωρήσει στις ζητούμενες συμπληρώσεις ενημερώνει σχετικά με δικό του μήνυμα στην ίδια Ενότητα. Σημείωση: Η Ενότητα αυτή χρησιμοποιείται μόνο για διορθώσεις επί των δικαιολογητικών, όχι για γενικότερης φύσης ερωτήματα για τα οποία υπάρχει το email επικοινωνίας: exams@central.tee.gr.

 

Διπλωματούχοι Εξωτερικού

 • Σε όσους Διπλωματούχους Εξωτερικού χορηγήθηκε από το ΔΟΑΤΑΠ μόνο ισοτιμία και όχι και αντιστοιχία με τα Διπλώματα που απονέμονται από τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, η ειδικότητα που θα εγγραφούν στο ΤΕΕ μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις, καθορίζεται με εσωτερική διαδικασία από το ΤΕΕ.
 • Όσοι Διπλωματούχοι Εξωτερικού είναι ήδη Μέλη του ΤΕΕ, σύμφωνα με την ισοτιμία που απέκτησαν από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στη συνέχεια τους χορηγήθηκε και η Πράξη αντιστοιχίας των σπουδών τους, μετά την επιτυχία τους σε συμπληρωματικά μαθήματα που τους είχε χρεώσει το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα υποβάλουν, εκτός των άλλων δικαιολογητικών και:
  • Τη νέα Πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Πρωτότυπη ή φωτοτυπία επικυρωμένη από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  • Φωτοτυπία των μαθημάτων που εξετάσθηκαν σε Ελληνικό Πολυτεχνείο.

 

Μέλη ΤΕΕ

Όσοι είναι ήδη Μέλη ΤΕΕ δεν υποβάλλουν το έντυπο εγγραφής στο Mytee και την Υπεύθυνη Δήλωση για ιδιότητα ή μη Δημοσίου Υπαλλήλου. Δεν καταβάλλουν, επίσης, το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή (επικοινωνούν με το ΤΕΕ στο exams@central.tee.gr για αναπροσαρμογή του ποσού των 71,01 ευρώ πριν την εξόφλησή του). Το Παράβολο Συμμετοχής και το Τέλος Χαρτοσήμου καταβάλλονται κανονικά. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις, καλούνται να επιστρέψουν την κάρτα Μέλους, προκειμένου να τους χορηγηθεί νέα.

Επίσης, όσοι αναβαθμίζονται εντός της ίδιας ειδικότητας (πχ από Δομοστατικός σε Πολιτικός Μηχανικός), επιστρέφουν και το έντυπο της προηγούμενης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, που τους είχε χορηγήσει το ΤΕΕ μετά την πρώτη επιτυχή εξέταση. Δεν επιστρέφουν την άδεια όσοι εγγράφονται και με δεύτερη ειδικότητα (πχ Πολιτικός και Μηχανολόγος Μηχανικός).

 

Αποτυχόντες σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο

Όσοι απέτυχαν σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο και επιθυμούν να συμμετάσχουν και πάλι στις εξετάσεις, δεν καταβάλλουν τα ποσά που αναγράφονται στα σημεία 7 και 8 της προκήρυξης. Καταβάλλουν μόνο το παράβολο συμμετοχής (σημείο 6). Με τους υπάρχοντες κωδικούς πρόσβασης εισέρχονται στον υφιστάμενο λογαριασμό τους και αφού δημιουργήσουν νέα αίτηση επικοινωνούν με το ΤΕΕ στο exams@central.tee.gr για αναπροσαρμογή του ποσού των 71,01 ευρώ πριν την εξόφλησή του.

 

Tips

 – Δεν χρησιμοποιούμε τα κουμπιά back και forward του browser για μετάβαση από την κεντρική σελίδα στις καρτέλες επεξεργασίας στοιχείων και αιτήσεων και αντίστροφα, καθώς υπάρχει κίνδυνος απώλειας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό πατάμε Αποθήκευση-Επιστροφή ή Ακύρωση-Επιστροφή και το εικονίδιο της κεντρικής σελίδας πάνω αριστερά.

– Όταν το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα nodatafound κατά την υποβολή της αίτησης, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει επιλογή της σχολής αποφοίτησης. Ο χρήστης θα πρέπει να επιστρέψει στην καρτέλα Επεξεργασία Στοιχείων Υποψηφίου, να αναζητήσει και να επιλέξει τη σχολή στην ενότητα Ειδικότητα.

 

Email επικοινωνίας: exams@central.tee.gr